Felnőtt tartalom!

Elmúltam 18 éves, belépek Még nem vagyok 18 éves
Ha felnőtt vagy, és szeretnéd, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használj szűrőprogramot.

A belépéssel elfogadod a felnőtt tartalmakat közvetítő blogok megtekintési szabályait is.

Avagy: Útmutató vállalkozóknak hogyan juthatnak tripla nyereséghez, alig pár emberélet árán.

Ez bizony nem vicc, sajnos éppen megtörténik, és rohadtul nem érdekel senkit...

Miért? Mert ha nem a te kerted végébe telepít valaki ilyet, az téged nem zavar, a hatóságokat még kevésbé, a média meg a politikával van elfoglalva,meg a Berki heréjével....

A Történet a következő

Vácott a kertvárosi részen, jelenleg egy bányatórendszer található. Ennek egy része mára horgásztó, egy másik részén Jet-skizők,a többi részén meg az állat és növényvilág osztozik. Sokkal kiterjedtebb flóra és fauna van itt mint a nemzeti park ártéri tanösvényén! Rengeteg a védett vagy fokozottan védett állat él itt évek óta.

Dr.Bóth János, polgármester, szavai Vác,2009 május 14 csütörtök

"Most eljutottunk, néhány évvel a bezárás előtt, ahhoz a fázishoz, hogy el tudjuk mondani a tulajdonosnak, ha be akarja fejezni a bányászkodást, akkor a bányászkodás befejezése után, mi milyen területhasználatot tudunk támogatni. Most ugye ez jó lehetőséget ad a Gyakorló Város Program keretében a kertészeti egyetem tájépítész hallgatóinak, hogy ezen a területen is igen komoly feladatba vágva, kipróbálják magukat. Tehát ha mi azt mondjuk, hogy ilyen típusú telekfelhasználást tudunk támogatni, és akkor ezt a különböző területrendezési elképzeléseinkbe, építési szabályzatunkba foglaljuk, akkor ez követelményként jelenik meg a tulajdonos előtt. " 

 

 Bóth János komolyan gondolta amit mondott és gyönyörű, a területet mindenki számára elfogadható módon hasznosító pályaművek születtek. Ekkor úgy tűnt a város legszebb része lesz itt, olyan amire mindannyian büszkék lehetünk. Sokáig tartana a tervezetek előnyeit felsorolni ezért most nem tenném, már csak azért sem mert mindebből úgy tűnik semmi sem lesz.

A szóban forgó terület a Váci 4 számú kavicsbánya egésze, amely a Déli lakóterületek között nyugatról belterülettel közvetlenül határos, keletről a külterületi lakóházaktól mindössze a vasúti sínek választják el, déli része pedig a DCM horgásztó, ami talán az egyetlen olyan része a bányának amelyet valóban hosszú távú fenntarthatósági szempontok alapján működtet a DCM HE.deli_lakoterulet.bmp

 A telek tulajdonosa a fenti beszéd után 7 évig várta, hogy a váci képviselő testület valamilyen elképzelést megfogalmazzon, és a területet a város és a környéken lakók számára elfogadható módon hasznosítsa.  7 évig nem történt semmi.

A DDC kft 2016.02.19.-én a 4számú kavicsbánya 0405/1 hrsz-ú részéről, átminősítési kérelmet adott be- Szántó művelési ág-ra.( Bányát szántóra átminősíteni? ) 2016 Május 12-én az ÚT Híd Kommunális létesítményeket építő KFT, 1/1 hányadú tulajdonjogot jegyeztetett be erre a területre.

1 hónappal később a DDC a bányászati jogot átruházta a KKH kft-re, amelynek tulajdonosa ugyanaz a személy, mint az Út híd KFT tulajdonosa.

 2017 március 2-án a KKH kft a 4 számú kavicsbánya teljes területére környezethasználói jogot kapott.

Majd 2017.05.22-én hulladékgazdálkodási célzattal előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett a pest megyei kormányhivatal környezetvédelmi főosztályának érdi járási hivatalához, mely szerint napi 900t kapacitással, összesen 700.000m3 törmelékkel töltenék fel a területen található 10hektáros tavat.

Vác Déli lakóterület, Mária Liget,és Václiget lakossága miután tudomására jutott a tervezet,amit zárójelben hagy jegyezzek meg, hogy csak egy isteni véletlennek köszönhetően történt meg,(mivel hogy az önkormányzat előbb megpróbálta eltussolni, majd amikor mégis kiderült a végsőkig tagadta hogy bármiféle ilyen történet készülne itt,aztán amikor már tagadni nem lehetett akkor nem hajlandó foglalkozni vele.....) a lakosság folyamatosan tiltakozott a tervezet ellen. Először természetesen a Váci polgármesteri hivatalnál, majd miután itt közölték, hogy nem tehetnek az ügyben semmit ( ami mellesleg nem igaz ), az eljáró kormányhivatalnál fejeztük ki tiltakozásunkat. Többször is, egyenként és közösségként is.

Városunk jegyzőjét az eljáró hatóság az ügyben több alkalommal is nyilatkozattételre szólította fel, első alkalommal jegyzőnk a fenti tervezetet a településrendezési eszközökkel nem összeegyeztethetőnek találta.

A Környezetvédelmi hatóság az engedélykérelmet első körben elutasította.

Ezután a kft fellebbezett, és Vác jegyzőjével egyeztetést folytatott.  A fellebbezést követő másodfokú eljárásban már jegyzőnk a következőket nyilatkozta, idézem: Tájékoztatásunkban pontatlanul értelmeztük a HÉSZ-t, mivel a kft terveiben, nem megengedett beépítés nem szerepel, sőt a terület keleti oldalára tervezett védelmi erdőterület telepítése, éppen a bányagödör (TÓ) feltöltésével valósítható meg, valamint az ingatlan nyugati oldalán a rendezési terv szerint KÖú jelzésű út kialakítása is a bányagödör feltöltésével valósítható meg. A fentiek alapján a járási hivatal részére JAVASOLJUK, hogy a tervezett tevékenység végzéséhez az engedélyt megadja.

Az érdi kormányhivatal környezetvédelmi főosztálya 2018.01.26-án megállapította, hogy előzetes környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges, a hulladékgazdálkodási engedély mostantól kérelmezhető és megadható.

Sem a kormányhivatal, sem Vác városa, semmilyen módon nem vette figyelembe a lakosság tiltakozását,sőt városunk jegyzője annak ellenére javasolja az engedély kiadását hogy a hatályos HÉSZ szerint ez több ponton sem lehetséges.

 HÉSZ/ 6.§ (2) b) Városrendezési Hatástanulmány készítendő: ha a területen a vasút menti gazdasági területek átépítése esetén a vasút felőli városkép, látvány megfelelőségének igazolására

 1. h) a táji-környezeti adottságokban maradandó változást okozó közúthálózatfejlesztés és a felszíni vizek medrének megváltoztatása esetén
 2. k) ha az új területhasználat vagy építés, környezeti hatása, környezet- és/vagy természetvédelmi szempontból kiemelt szerepű, érzékeny területet érint

6.§ (4) A Városrendezési Hatástanulmánynak tartalmaznia kell különösen

 1. b) a térségre vonatkozó közlekedési vizsgálatot
 2. f) a beavatkozás városképi vizsgálatait, valamint
 3. g) a beavatkozás környezetminőséget, a természet értékeinek létét, védelmét befolyásoló hatásainak komplex vizsgálatait és értékelését.

Vagyis mindezeket figyelembe véve környezeti hatástanulmány elkészítése márpedig szükséges.

HÉSZ/ 17.§  A felszíni- és a felszín alatti vizek védelme

 • A terület (Vác) a felszíni szennyeződésekkel szembeni érzékenység szerinti besorolást tartalmazó jogszabály alapján „Fokozottan érzékeny terület”. A felszíni szennyeződésekkel szembeni fokozott érzékenység figyelembe vételével, a földtani közeg védelme érdekében a település teljes területén, az Északi és a Déli vízbázis hidrogeológiai védőövezetén belül pedig kiemelt figyelemmel kell eljárni a területhasználat és az építés engedélyezése, ellenőrzése során.
 • A területen a vízfolyások, a felszíni, illetve felszín alatti vizek védelme érdekében, a vizek szennyeződését, illetve a vízmedrek nem kívánatos feltöltődését, vagy lefedését eredményező építési munka a területen nem folytatható.

17.§  (9) A természetvédelemről szóló törvény vonatkozó előírásai alapján a természetközeli állapotú állóvizek partélétől mért 100 m széles védőtávolságon belül új építés csak abban az esetben megengedett, ha az feltétlenül a vízhasználathoz kötődik (pl. stég, zsilip, gát).

HÉSZ/

76.§(1) b)  szerint A vízgazdálkodással összefüggő övezetekbe tartoznak az alábbi területek:    patakok, erek, tavak-tározók medrei

 (3) A vízgazdálkodási övezeteket érintő bármilyen építési munkát folytatni, területet hasznosítani csak elvi építési engedély és az ahhoz beszerzett vízjogi engedély alapján lehet.

 Az ökológiai értéket képviselő vízfolyások, állóvizek medrét és a hozzájuk tartozó parti sávokat mint ökológiai folyosókat, vizes élőhelyeket érintő változtatások (pl. mederalakítás, vízháztartást befolyásoló beavatkozások, növényzet eltávolítás kerítés- és bármi egyéb építés, csak a természetvédelmi szakértő közreműködésével, vagy szükség esetén a természetvédelmi hatóság bevonásával történhet.

(6) A területen építményt elhelyezni, jelentős földmunkát végezni, művelési ágat változtatni a vonatkozó rendelkezések előírásainak megfelelően, valamint az alábbiak figyelembe vételével csak úgy szabad, hogy a beavatkozás:

 1. a) a biztonságos felszíni vízelvezetést ne veszélyeztesse, illetve szolgálja,
 2. b) segítse elő a csapadékvizek tárolását, a vízhiányos időszakra való visszatartását,
 3. c) biztosítsa a meglévő élőhelyek védelmét és újak kialakulását.

HÉSZ/18.§ 1.  A zaj és rezgés elleni védelem

 1. b) Bármely zajt kibocsátó vagy rezgést okozó funkció csak abban az esetben megengedett, ha az általa okozott környezeti zaj, illetve rezgésterhelés mértéke a hatályos jogszabályban, továbbá szolgáltató tevékenység esetén Vác város helyi zajvédelmi rendeletében az adott területhasználatú területre, az adott létesítmények körére megállapított határértékeket nem haladja meg.

 

HÉSZ/ 25.§ A beépítésre nem szánt területek általános előírásai

 1. b) mely szerint „A területen nem helyezhető el olyan funkció, amely a környezetet károsítja, vagy forgalmi viszonyait túlterheli.”

Napi 45 forduló szerepel a tervezetben 20tonnás jáművekkel, igaz én még nem láttam olyat hogy Pista bácsi a Burgundia utcából egyszer élünk felkiáltással 20tonnás kocsit rendel a tető lebontásához,ez így nem életszerű. Az ilyesmit konténerekkel oldják meg az emberek, amiből viszont nemigen lesz 20t / forduló inkább csak 10-12 . Ez esetben viszont, a teherautók száma már a duplája vagyis 90 forduló 8 óra alatt.

Az nagyjából 5percenként egy teherautónyi törmelék elrobogását jelenti a házaink között, ami már az országos főutak forgalmához közelít, por és zaj hatásai katasztrofálisak tekintettel arra hogy a Nemzetőr utat kívánják használni erre a célra ami egy föld út a kertvárosban. Ez beláthatatlan következményekkel járhat.

Összefoglalva: A HÉSZ mintegy 16 pontjába ütköző (bár egy jogász alighanem még találna vagy tizet), és a lakosság 99% által nem támogatott projekt Vác városának jegyzője szerint nemcsak rendben van, de egyenesen javasolja az engedély megadását.

Jegyzőnk két, azaz kettő, a hatályos szabályozási tervben szereplő ténnyel indokolta álláspontját.

Véderdő a vasút és a Gödöllői út kereszteződésétől nagyjából a DCM horgásztóig.

 Kiváló gondolat, minél több a zöld terület annál jobb, meg is kérdeztem gyorsan az egykor a bánya köré a véderőt ültető bányakapitányt, hogy miért nem ültettek erre a szakaszra is, anno valamikor a 2000es években ilyet, azt válaszolta: mert nem írta elő senki.

Most valaki előírta, bár nem világos hogy miért

Hiszen ha látnok volt és tudta, hogy itt hulladéklerakó lesz, és a vasút felőli panorámáért aggódott, akkor a fenti kereszteződéstől a gombás patakig is elő kellett volna írnia a véderdő telepítést, mivel itt jelenleg is működik egy pontosan ugyanilyen hulladék-lerakó, ami higgyék el semmivel sem szebb látvány, mint a bányatavak nádasai felett köröző madarak.

 Más egyéb ötlet nem jut eszembe, mert pillanatnyilag itt nincs mit védeni a vasút zajától, és egyébként is ha a hulladéklerakó zajterhelése egy kicsit sem volt aggályos a környezetvédelmi hatóságnak, akkor a rekreációs park működésénél,mégis milyen zajterheléssel számoltak a szabályozási terv készítői?

 Vagy a hulladéklerakót védjük a vasút zajától?

Ráadásul a Véderdő akár már holnap telepíthető lenne, hiszen a vasút és a bánya közötti mintegy 30 méter széles terület erre kiválóan alkalmas… csak ugye sosem volt előírva…

Lehet, hogy városunk hosszútávra is előrelátó építészei már az 50-100 év múlva megnyitó szabadidőpark, vagy mint azóta kiderült, az egyik élelmes képviselő ingatlanspekulációinak végterméke egy lakótelep lehet majdan, talán azt látták ide már évekkel ezelőtt és ezért kell a véderdő? Csak akkor meg az nem világos hogy a terület ellenkező oldalára miért képzeltek egy 4 sávos utat,véderdő nélkül? Ráadásul a jelenlegi tulajdonos amint megkapta a környezethasználati engedélyt kiirtott kb. egy hektárnyi véderdőt, ha nem szólok be az önkormányzatra kiszedik traktorral az egészet....

Szeretve tisztelt jegyzőnk második pontja az a bizonyos négysávos út.

 Rendkívül komoly feladat ennek, a -tervek szerint- városi fő útnak ,az értelmét kibogozni, gondolkodtam órákig rajta, hogy kitaláljak egy útvonalat, honnan - megyek hová, egy feladatot,vagy bármit ami indokolttá teszi valakinek,hogy ezt az utat a használja, de ha az eltévedt turistákkal,és betonüzem dolgozóinak azon hányadával akik ebben az irányban laknak nem számolok, akkor jelenleg nem tudok ilyet mondani.

 A 2/A út Sződligeti lejárója, és a gödöllői út majdani 4 sávosítása plusz 2db körforgalom,teljesen indokolatlanná teszi ennek az útszakasznak a megépítését, nem beszélve arról hogy további tavakat kellene teljesen vagy részlegesen betemetni ahhoz hogy megvalósulhasson és a gödöllői úton egy vasúti felüljáróban teljesedjen ki -néhány milliárdocska elköltése után- a mi szentírásunk, a rendezési terv.

Vác déli lakóterületein, Mária ligeten, és Václiget-en jelenleg, a főútvonal kivételével, egyetlen bitumenes utca sincs.( de 4 sávos körút az lesz!) Játszótér nincs, járda csak ha csinálsz magadnak,(de az autók úgyis szétcseszik...)Közvilágítás is csak elvétve. 2017 márciusától mostanáig a környék lakosai foggal, körömmel küzdöttek a tervezett hulladéklerakó létesítése ellen. Nem azért mert sajnálják a pénzt egy vállalkozó szellemű embertől, hanem mert soha senki nem kérdezte meg őket, hogy akarnak e vajon egy ilyen létesítmény tőszomszédságában élni életük végéig. Vicces hogy ha valaki kocsmát akar nyitni, akkor az összes szomszédjának beleegyezése szükséges ehhez, ha hulladéklerakót akkor viszont senkinek semmi köze hozzá......

Nyilván nem véletlenül, nem kérdeztek meg minket,hiszen a szóban forgó területtől mindössze 1km-re már működik egy ugyanilyen hulladéklerakó. Így nap mint nap láthatják, és hallhatják az itteniek,(és néhányan 30 éve szívhatják a port...) mivel jár egy ilyen létesítmény.  Habár ennek működése, az eljáró Környezetvédelmi hatóság végzése szerint, semmilyen részletében nem aggályos, a környezetet semmilyen módon nem károsítja, a könyék lakosainak életét semmilyen módon nem befolyásolja, azért MI örülnénk ha az az ember aki ezt a határozatot hozta egy fél napra kiülne a hulladéklerakó melletti útra... azért csak egy félre hogy még legyen ideje elmenni délután a tüdőgondozóba kivizsgálásra, és szembesülhessen a ténnyel hogy fél nap alatt 30 évnyi dohányzással egyenértékűen károsodott a tüdeje a por miatt....

És most jöjjön a leggusztustalanabb rész...

Miután kiderült hogy mik a tulajdonos tervei, természetesen megkerestük körzetünk képviselőjét Kiss Zsolt Jánost. Először nem tudott semmit, aztán tagadta hogy bármi ilyesmi készülne itt, aztán papírokat kért be(valahonnan),ezek sajnos nem jöttek meg még mindig,de másfél év alatt egyszer sem sikerült személyesen beszélnünk vele,legalábbis én három beígért és elmaradt találkozó után feladtam... A Város jegyzője Deákné Dr.Szarka Anita, ahogyan fentebb már említettem némi személyes megbeszélgetés után 100% os fordulattal lelkesen támogatja a projektet, amit leginkább a következő kijelentésével tett meg: "A tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat köteles." Ami azért eléggé érdekes kijelentés, ha figyelembe vesszük a fentebb már említett pontokat ahol a Helyi Építési Szabályzat konkrétan előírja a környezeti hatásvizsgálatot. Ezt neki mint a város jegyzőjének tökéletesen tudnia kell. A Sződligeti önkormányzat,(mivel feléjük viszi majd a port a szél) hivatalos levélben tiltakozott a tervezet ellen. Városunk Polgármestere Fördős Attila finoman szólva elhajtotta őket a picsába,mondván: a környezetvédelmi hivatal nem talált aggályosnak semmit. Naná hogy nem, csakhogy a hivatal kiemelte a határozatában hogy a tevékenységnek  HÉSZ-nek meg kell felelnie. És mivel a mi tisztelt jegyzőnk szerint ez "A tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat köteles," így nekik is megfelelt, hiszen így a környéken lakók semmilyen módon nem szólhatnak bele..... Képviselő testületünkből mindössze egyetlen ember foglalkozott érdemben velünk: Kászonyi Károly. Megpróbálta sürgősségi eljárással a testület elé vinni az ügyet, hiszen nagyrészük valószínűleg a mai napig nem is tudja mi készül itt. Leszavazták. Megpróbálta a következő ülésre napirendi pontként beterjeszteni. Leszavazták.  Erről nem beszélünk....ez a váci képviselőtestület álláspontja.

Szöget ütött a fejembe hogy miért akar valaki napi 900tonna kapacitású kőtörőgépet telepíteni ide....? Aztán eszembe jutott hogy a környék tele van az átkosból megmaradt már bezárt gyárakkal.... amiket el kellene bontani.... Csakhogy ezek mindegyike olyan irgalmatlanul tele van mérgező anyagokkal hogy ha innen egy téglát bedobsz a szomszéd kútjába még a veteményese is kipusztul.... Szóval Sződiek,Gödiek,de talán még a Budapestiek is készülhetnek, mert hamarosan importálhatják az ivóvizet.....A Váciaknak már mindegy, mert az itteni kutakat már lezárták 100 évre...pont az egyik ilyen gyár miatt. Persze a katasztrófavédelem szerint semmi ok az aggodalomra. "létezik olyan technológia amivel ez biztonságosan kivitelezhető,megoldható". Nagy kár hogy a profit nagy részét elvinnék a költségek, de nincs miért aggódni a magyar vállalkozók rendkívül élelmesek......

Egy poén a végére:

A Vác városa által elfogadott és a HÉSZ-be integrált Lipcsei charta, az elmaradott, hátrányos helyzetű területek felzárkóztatását és fejlesztését irányozza elő, külön kiemelve a Csatamaző-i (vác déli lakóterület) térséget.Ez tök szuper, de ha a képviselőtestület számára az jelenti a ’felzárkóztatást’ hogy egy hulladéklerakót létesítenek itt, ami a következő 50 évre lehetetlenné tesz bármiféle rekultivációt vagy értelmes hasznosítást, és aztán újabb 40 évbe telik mire környezetünk ezt kiheveri, akkor az itt lakók köszönik szépen, de nem szeretnének „felzárkózni” .

 

Minden adat és információ ami itt szerepel,valós !

Bármikor fellelhető nyilvános adatbázisokban.

Ha valaki nem találja elküldöm a linket. 

 

Gondolkodtam ezn sokat hogy írjam vagy ne írjam,mert kurvasokan lehülyéznek majd emiatt de bízom benne hogy a józan ész felülkerekedik.....

Szóval, a Nagy Dízel Botrány (mostantol NDB.) keretében az egész sajtó, számomra meglepő és teljesen érthetetlen információkat pushol az egyszeri emberkék fejébe.

1. "A Dízel rossz káros mint állat,sokkal károsabb mint a benzin..."   

Hááát.... nemtom... lehet... És lehet hogy a 4,5liter gázolajat fogyasztó kocsim károsabb mint a 7,5-8 litert fogyasztó benzinesek? Ezt már nem hinném... először is: A dízel autó 60%ban fordítja az üzemanyagot mozgási energiává és 40%ban hővé. A Benzines pont fordítva...60% hő, 40% mozgás. Alapvetően ezért fogyasztanak többet a benzines kocsik. Ilyen egyszerű. És bizony 20% az kurvasok.... szóval tömören: Egy faszt! Ez kamu!

2. "A Dízel autók gyártási technologiája miatt eleve nagyobb a gyártás során keletkezett környezetszennyezés"

Ez alapbol bullshit.  Van két hót egyforma kocsi, minden ua, kivéve a motor kb 5-7%át. Most hagy ne magyarázzam el, ha nem értesz hozzá úgysem fogod érteni. fogadjuk el ezt így.

3. "Mivel a Dízel autók magasabb élettartamúak ezért többet szennyezik a környezetet."

A legszebb hogy ezt meg az előzőt egy cikken belül állította a magasankvalifikált szerző.... Baszki az nem baj hogy ha tovább tart akkor nem kell másik helyette? Egyszerűen megfogalmazva: minden dízel autó élettartama kb 3-4 benzines kocsiéval egyenértékű. még szép hogy ennyi idő alatt többet pöfög....

Valaki tegye már fel magában a kérdést: Vajon az miért van hogy az Összes( még a kibebaszott Amerikában is) munkagép,kamion,teherautó,teherhajó,minden, amit hosszú távolságok megtételére,a lehető leghosszabb élettartamra, baszottnagy terhek cipelésére, terveztek: az DIESEL.

Na ez vajon mitől van?

Mert sokkal de sokkal hatékonyabb, magyarul kevesebbet köll tankónyi! Ergo olcsóbb az üzemeltetés,következésképp olcsóbb a szállítás.

Senki ne értsen félre, teljes mellszélességgel támogatom az elektromos autók elterjedését, Ha lenne rá pénzem már azzal járnék.... De nem azért mert kevésbé szennyez...egy frászt...mert még a dízeltől is olcsóbb.

És itt meg is érkeztünk a miértekhez.

A NDB kirobbanása várható volt, az EU próbálta a dízelek térnyerését lassítani a piacon olyan faszságokkal mint az EURO6 névre halgató co kibocsátási norma. Persze a nagyköbcentis dízelekkel kurvára nem lehetett teljesíteni egy ezres KIA pinokkió co kibocsátását,ezért aztán előbb feltalálták a részecskeszűrőt,aztán meg az AD Blue-t. Mindkettő a Bulshit Technologies találmánya.... Miért? A részecskeszűrő persze összeszedi a szénport meg a káros anyagok nagyrészét,csak éppen ha nincs kitisztítva kb 5000km után eldugul.... Mit tegyünk? Hát építsünk az autóba öntisztító programot! Így aztán amit 5000 alatt a részecskeszűrő kiszűrt,azt a tisztító program 10km alatt kipucolja....igen...ugyanoda...az utcára...Persze erre is gondoltak az okosok és úgy állították be a gépet hogy folyamatos üzem kelljen legalább 5-10 percen át az autónak a tisztító program elindításához....csakhát... nem számoltak az emberi evolúció új alfajával a GigaBMWusz Seggarcus-szal,akik bizony a belvárost nemigen hagyják el 6-8ezer köbcentis kicsikéikkel.....így aztán szépen sorban beszart mindegyik....

Az AD Blue már ismerősebb lehet az egyszer hírfogyasztónak,igen ezek voltak a "csalós" dízelek. A menü kb ua. csak ezúttal kiküszöbölve a dugulást és a 3kilós alkatrész cseréjét heti kétszer. Röviden: olyan programot írtak az autó vezérlésének hogy tesztpadon a kívánt értékeket produkálja...azt annyi... Persze az már egy másik történet hogy ezek az autók ha valóban ezt az értéket hoznák fixen, jártányi erejük is alig lenne....Mert nemtom feltűnt e valakinek de egyetlen hír sem szólt arról hogy mondjuk a VW Lupo 1,2es dízele is csalós.... Vagy a másik verzió a Fiat Panda 1,3 Mjet....  csakis a 2liter feletti dízeleket buherálták meg,ezek ugyanis nem az egyszeri ember pénztárcájához mért autók, (persze újkorában) ergo 2tonna minimum,musz belepréselni 150-200 pacit mert amúgy a fasz se vesz meg egy ilyen batárt ha nem bír haladni....ugye....

És szépen lassan de biztosan a dízelek kezdték kiszorítani a piacról a benzinmotorokat... De ha nics benzinmotor akkor nincs benzinfogyasztás sem....és az baj....nagy,nagy baj....

És lőn! egyszer csak kirobbant a NDB,és azóta is vadul tolják az agyadba minden szinten: VEGYÉL BENZINEST!!!

Vajon vala ki megnézte már hogy egészen véletlenül a kibaszottnagy és patent, amerikai környezetvédelemben, mégis mennyire tudják a benzines kocsik hozni az EURO6-ot?Mert szerintem semennyire,és lám máris megtaláltuk Trump papa miért lépett ki a klímaegyezményből...a biznic ,az biznic gyerekek....lehet majomkodni rakétákkal de a szponzoroknak virítani kell az eredményt...ennyi....

Miért nem azt mondják: vegyél elektromost..............?

Persze van köztes megoldás,vegyél hibridet...4literes benzinmotor,és az elektromos hajtás vegyesen fogyaszt kb 7-8 litert... Na ez pölö, az emberek teljes hülyének nézése...miért kellene bárkinek is egy ilyen szar? Asszed véletlenül csináltak ilyeneket? Faszt. Azért kellett hogy legyen mire mutogatni: Nézzétek itt a környezetbarát autó de nem kell senkinek....!

Na,mindegy. Most beindult a Tesla gyártása,eljöve a szebb jövő....

Hááát....várjunk ezzel kicsit,mert én pölö,baszott kiváncsi vok mikor nyírják ki a faszit....Mert kinyírják az tuti... és akkor jön valaki, aki megveszi az egész céget azt kijeleni (kb. már másnap) hogy bocs de ez kurvaveszteséges...és annyi...bezár a bazár....

Nekem speciel egy Euro 4es(nincs pöcsömöccse részecskeszűrő, meg ad blue...faszt! ) Merci C-Class van 2,2dízel. eszik 4,5-5,5 között,mondjuk én nagyrészt vidéken tekerem bele a kilcsiket, városban a 7-8at beveszi. Cserébe 150 paci nyihog a géptető alatt és nemigen van probléma a gyorsulással.... De ha nagyrészt városban járnék...akkor,de csakis akkor vennék kisköbcentis benzinest.

Mert akkor az éri meg,és nem ez.

Demokratikus??? Koalíció???

 2017.10.26. 10:46

Na, megint fölbasztam magam....

Fletó-n, persze, naná, hát kin máson?

Nem értem. Egyszerűen számomra felfoghatatlan hogy akik még mindig istenítik,illetve egyáltalán elhisznek bármit amit mond....miért teszik ezt? MIÉRT?

Lássuk a tényeket: A manus kis híján bedöntötte az egész országot, elintézte hogy családok tízezrei fizessenek évtizedekig a bankok felé, extrém magas hozamot termelve ezzel,aztán bukott egy kibaszott nagyot,két év múlva megalapította a DK-t,és most úgy viselkedik mintha ő lenne a nemzet jóságos mindentudó Atyja...

Itt vegyünk egy mély levegőt és dolgozzuk fel ezeket az infókat mert agyérgörcsöt kapok mindjárt.....

Pár év eltelt és máris egész tömegek felejtik el mit is köszönhetünk ennek az ember(?)-nek. Kész vagyok ettől teljesen....

DK=Demokratikus Koalíció.

Ezt is gondoljuk már át kicsit, mert Fleto semmiből kerekített pártja,korántsem demokratikus. Hogy lenne már az amikor Fleto megmondja a tutit, a többiek meg bólogatnak hozzá azt annyi...

Koalíciónak csúfolni meg egyenesen nevetséges,mégis kivel?Hogyan?Mikor?Nebasszunk már ki egymással....

Ez egyszerű PR fogás,ehhez ért a gyökér, de nagyon, ezt be kell lássam....  A realitásokat elnézve és a tevékenységi kört figyelembe véve javasolnám, a Köll A Lé nevet,az legalább stimmelne.

Miért? Mert mind tudják hogy a parlamentbe nemigen kerülhetnek be, vagy ha mégis(ne add uram meg ezt a csúfságot.....!) akkor is jelentéktelen mértékben. Viszont ha találnak az országban annyi hülyét,vagy pénzéhes politikust(ez amúgy kurvanehéz.....) hogy összejöjjön nekik az állami támogatási küszöb, asszem ezer db képviselőjelölt kell ehhez, de nem vok benne biztos, akkor alapbol kapnak 700 milla állami támogatást,plusz ami ugye a szponzoroktól befolyik.... 

És Halleluja, négy évig megint megvagyunk az ostoba emberek pénzén....

Na ezen basztam fel magam már megint.....

Lám eljött ennek is az ideje.

Szegények és gazdagok újra szembeállítva egymással....

Akárcsak a régi szépidőkben,gondolja Béla az ex munkásőr és elmorzsol egy könnycseppet a szeme sarkából...

Csakhogy...

Mert persze mindíg amikor a média gyárt valamit akkor ottmarad a kirakat mögött egy nagy,bűzölgő kupac "csakhogy"...

Csopak VS Kiscsécs.

Nagyon furcsállnám ha Kicsécsen azért várnák a gyerekek a nyári szünetet, hogy végre valahára besegíthessenek a szülőknek.Pláne, hogy saját bevallásuk szerint,nemigen járnak iskolába, de legfőképpen azért, mert már a következő percekben kiderül hogy itt mindenki munkanélküli, közmunkás, és innen NINCS KIÚT BAKKER!

Közben megtudjuk hogy Csopakon, Anyu dolgozik,gyerek iskolába jár,aztán vívóedzésre megy,közben Anyu otthon mos,főz,takarít...estére mindenki végez, és benyomnak egy brutál vacsit. Kiscsécsen énekelnek és táncolnak,hátha a nagy Manitou ad valami vacsit estére...közben a gyerekek arról álmodoznak hogy egyszer, ha majd elvégzik az általános iskolát(Laci 16 éves) akkor majd hegesztőnek tanulnak,mer az jó.

Szóval:

Csopak azért olyan amilyen mert a munkanélküliek száma a faluban: Zéró

Kiscsécs azért olyan amilyen mert a munkanélküliek száma a faluban: Mindenki.

Mert a Csopakon belül(tehát értsd: helyileg a faluban) dolgozók száma, valószínűleg pont ugyanannyi mint Kiscsécsen. Ergo,innen mindenki eljár, két-három,esetleg még több "falu" távolságba dolgozni,aztán hazaviszi a zsetont.Mert dogozni KELL.

Kiscsécsen nem mennek sehová,ha meló van, az itt legyen és ne máshol!

-Faszom majd utazgatok vagy mi? Mi vok én,vándorcigány???

Hogyan lehetséges ez?

Mi az oka, hogy ekkora a különbség szemléletben, és hozzá állásban?

Nem ezen kellene elgondolkodni? Nem ezt kellene megoldani?

Helyette kapjuk a kommersz kormányutálatot,a bezzegaszocializmust, meg szívszaggató képeket csóringerekről.

Amit kihagytak a riportból,de kurvára nem lett volna szabad:

Csopakon mindenki a gyerekei számára épít valamit. Jövőt adnak a gyerekeknek.Egy olyan szemléletet, amivel aztán elhelyezkedhetnek szinte bárhol,főleg most, amikor már a munkaerőhiány minden eddigit felülmúl.Itt a szülők tisztességre és a becsületes munkával megszerzett boldogságra nevelik gyerekeiket, és ennek természetes része az iskola,a különböző sport edzések,és a család.

Kiscsécs tipikus példa. Nem maradt más a faluban csak a cigánysor,mert aki csak tehette lelépett,amikor megunta hogy a kertjéből,a házából, a garázsból,az utcán felejtett kocsiból,ellopnak mindent ami mozdítható. Tipikus példa arra az ostobaságra ami szociális rendszernek hívnak nálunk.Talán a közmunka intézménye javít majd valamit ezen,de a mostani generáció ebből csak azt látja hogy amit apáik és nagyapáik ingyen kaptak,csak úgy, azért neki dolgozni kell....Vakációban segítenek a gyerekek? Persze. A környékbeli présházakon annyira kicsi az ablak hogy csak a gyerek fér be... Itt ezt tanulják a gyerekek.

Akkora kibaszottnagy maflást kaptam a Fatertol amikor megtudta hogy suli helyett horgászni mentem,hogy még most is cseng a fülem ha eszembe jut.... 

Nem kellene megkérdezni Aput és Anyut hogy milyen jövőt szánnak a gyereknek? Mert ha leszarják hogy nem jár iskolába,vagy elmegy de csak azért hogy a tanárt verje,az osztálytársait terrorizálja,és megtanulja a bandázást,akkor ezt ŐK miért tűrik? 

Mert leszarják. Old meg magadnak gyerek,lopjál,gyilkoljál,de tőlem ne várj semmit mert én leszarom mi lesz veled.

Nyilván ha ott a TV hirtelen mindenki rendes ember lesz,hirtelen könnyek között kezdenek mesélni sanyarú sorsukról.... De amint elmegy a stáb.... Kezdődik előről minden.... 

Tessék végre tudomásul venni, hogy csak az nem dolgozik aki nem is akar. És csak az dolgozik fillérekért aki lusta tenni valamit egy jobb fizetésért. Ne irigykedjetek arra aki a belét is kidolgozza azért hogy majdan a gyerekeinek jobb kiindulópontja legyen.

Csináld baszki és ne sírdogálj.

A New England Patriots edzője Bill Bellichick egyszer azt mondta a beosztottjainak:

"Senkinek sem kell erőn felül teljesíteni, Senkinek sem kell más helyett dolgozni. Egyetlen feladatod van: Végezd el a munkád."

azóta négy Superbowl-t nyertek.....

Hát ezt tudom javasolni mindenkinek aki sírdogálva próbál mások hátán felkapaszkodni,és amikor lerázzák azt kiabálja:Micsoda igazságtalanság!

"DO YOUR JOB"

ennyi.

Gondolkodj.

 2016.03.03. 16:25

Nem akartam ebbe belemenni, mert még a végén szájbarágós fidesznyiknek nyilvánítanak...

De mostanra akkora a hülyeségtenger hogy sajnos muszáj.

Tehát.

Tegyük fel,hogy Én nyugateurópai multi vagyok,aki vadul lobbizik az érdekei megvédéséért brüsszelben,meg ahol csak lehet. És persze a legjobb eredményeket hol lehet elérni? A megcélzott országban,és nem 2500km távolságban. Vagyis fogom magam és veszek magamnak némi beleszólást a dolgokba. Ottani mércével nézve gombokért.... És megkezdem a célországból a lóvét kiszivattyúzni,ilyen olyan, látszólag tök legális módszerekkel. A rendszer 25évig hibátlanul működik,de közben a kis genyó keleteurópaiak rájönek hogy szopóágon vannak és kibasszák az álltalam zsebrevágott politikusokat,és a nyakamba ültetnek egy teljesen új érdekeltségi körrel rendelkező alakulatot. Ami persze nekem baszottul nem jön jól,mert időközben szinte minden pénzemet innen szedem ki és ha ezt bebukom akkor dől az egész rendszerem amit oly sok évig építgettem. Persze ezt már a választások előtt is tudtam szóval nekilátok bebuktatni a kis okoskákat h 4 évvel később az egészet kezdhessem előről,így minimalizálom a veszteségeket. És ezért elintézem hogy egy akkora hitelteherrel kelljen nekifutniuk a ciklusuknak amekkorával csak el merem engedni őket,még éppenhogy a bedőlés előtt egy pillanattal.....

Csakhogy a kis genyók fondorlatosak,és nemhogy nem döntik be az egész országot hanem még előnyt is kovácsolnak mindebből,azáltal hogy idő előtt visszaadják a hitelt és egyidejűleg helyreállítják a gazdaságot.

Nagyon berágtam rájuk,de mostanra mindennél jobban akarom a régi befolyásomat,mert kezd a pénzcsapom kifogyni,és a gecik még a választásokat is megnyerték megint,szóval újabb 4 év kuss van nekem,de mostmár nem fogok finomkodni! Ezért minden létező felületen,minden lehetséges célpontot támadok! Mindegy mit mondanak azt azonnal kiforgatni,lefikázni, ellenük hangolni a népet mert itt másképpen nem nyerhetek!

Ekkor szembesülök a ténnyel hogy ezek tudják ki vagyok,és mit akarok... De nem érdekli őket mert egy nálam is fondorlatosabb és ravaszabb ellenféllel néznek farkasszemet. Szarul esik h mellőzve vagyok de sebaj, nekem ebből is előnyt kell kovácsolnom,ezért továbbra is ahol lehet keresztbe teszek nekik és készülök 2018ra.

Azt látom hogy ezek is készülnek valamire...nemtom mivan... mintha már nem a pénz lenne a legfontossabb. Már nem devizát vesznek és halmoznak föl(persze az én érdekeltségi körömnél váltják a pénzt,na legalább egy kis haszon visszajött) hanem műkincseket, épületeket, stratégiailag létfontosságú vállalatokat....

Mintha háborúra készülnének....

Jó az nekem? Miért is ne...végülis,abban van a nagy lóvé....

Szóval gyerekek,nem feltétlenül van igaza annak aki mindenképpen látni akarja a magyar kormány minden egyes lépését a demokráciára és átláthatóságra hivatkozva,és nem feltétlenül nincs rendben hogy Lázár Jani azt mondja: Márpedig titkosítjuk a dolgokat mer muszáj.... Minden éremnek két oldala van. Annak is az érdekében áll.meg ennek is az érdekében áll.....valami... de egyik sem tuti hogy egyezik a te érdekeiddel,ezt neked kellene eldönteni. Már ha képes vagy rá még ebben a hazugságtengerben ami az ÖSSZES létező médiából árad.

A nap mondása: 

"A háború első áldozata az igazság"

Boake Carter

MA (vagy tegnap nemtom...)

RETTENETESEN ELTIPORTÁK A NAGYON FONTOS EMESZPÉ KÉRDÉST,ÉS EGY TELJESEN ÉRDEKTELEN ROSSZ KÉRDÉST RÉSZESÍTETTEK ELŐNYBEN....

AZ ÖLTÖNYÖSÖK!

A rohadékok... megjelentek hajszálcsíkos öltönyeikben,testükön a hosszú és kemény billentyűzetpüfölés jellegzetes nyomaival,és baszottul másik kérdéssel foglalkoznak,mint amit a mit sem sejtő emeszpés hazafi benyújtott...

Botrány!!

Hát szóval...nekem sem tetszene egy ilyen jellegű akció. Nem vágom kinek és miért állna érdekében, hogy gyakorlatilag ugyanazt a kérdést ne egy emeszpés, hanem egy független emberke adja be. Így szerda délutánra úgy tűnik hogy az égész balhé csak azért volt h a kvótarendszerről kiírt népszavazás legyen előbb és ne ez...na mindegy....Ebben a történetben számomra a legfontosabb tanulság:

1.A média, egy emberkén gyűlöli a kopaszokat...Mintha valami külön állatfaj lenne...és ne értsük félre, én nem vagyok kopasz,sőt az ismeretségi köröm nagyrésze nem az...de baszki ne beszéljünk már úgy mintha mindenki bűnöző lenne aki kopasz...!?Mer a kigyúrt kopasz biztonsági őrök...a fradibó, abbó biza...... Ezt a faszságot.... Szerintem ez már egyfajta rasszizmus!

2.Annyira gyors volt a reakció hogy az némi gyanakvásra ad okot(már nekem legalábbis...) Mert honnan a tökömböl tudta ötven kib. firkász hogy itt reggel nyolckor esemény lesz?hmm? Egymástól? Nem hinném...

3.Nem találkoztam még emberrel aki nem szarta le nagy ívben az egész vasárnapi boltbezárós baromságot... komolyan... Mondjuk én eddig is legfeljebb a horgászboltba mentem be vasárnap,de baszki kit érdekel h vasárnap nincs nyitva az ABC?

De ha már mindenképpen népszavaztatni szeretne az emeszpé,vagy tökmindegy melyik pöcsömöccse szervezet,mert kurvára el vagyunk nyomva meg ilyesmi,akkor javaslom a következő kérdést népszavazásra bocsájtani:

Ön támogatja az ötletet miszerint politikusaink és családtagjaik vagyonának, mandátumaik kezdetén és végén, egyformának kell lennie,valamint ezen vagyont a következő húsz évben az adóhatóság kiemelten kell hogy vizsgálja.

 

      Igen                              Nem

 

Leminősítették Szaúd-Arábiát,mert rossz adósok lesznek mert baszottul alacsony az olajár.....

Na komolyan.... neee... ugyebár adósbesorolási osztályzatról beszélünk.

El tudod képzelni ahogy Abdul Ahmed Kalifaszom, két nescafé között odafordul a pénzügyekért felelős rokonához, felszólítja őt hogy hagyja abba V.Virág szopatását, és sürgősen ne utaljon el néhány milliárdot, mer kell a lé egy újabb szigetre a vöröstengerben....?

Néhány apróságot hozzáfűznék ehhez a hírhez(??már ha ezt annak lehet nevezni??)

1. Kurvára kiváncsi lennék rá, miből gondolja bárki is hogy ezek kölcsönt kell felvegyenek valahonnan...? Azt sem tudják mihez kezdjenek a rengeteg pénzükkel....

2. A Szaudiak az USA-nak adják el nagyrészt az olajat, államkötvényekért baszki! Lassan 60éve... asszem lehet pár milliárd dollárnyi náluk...ami aztán ugye fizet további kamatokat,ha nem is sokat.

3. Mindez a minősítgetés egy nappal az után hogy a szaudiak az oroszokkal közösen befagyasztották az olajtermelést....

4. Ma reggelre Irán is csatlakozott hozzájuk,kurvaélet hogy megint jönnek a szankciók Irán ellen (mer biztosan van atombombájuk a geciknek csak titkolják....)

5. Mostantól, a legegyszerűbb elme számára is tökéletesen nyilvánvaló hogy, a Standard&Poors valójában csak kiszolgálja az USA érdekeit, és köze nincs a realitásokhoz.

6. Baszki, Putyin már megint kimászott a szarbol......

Az év minden napjára jutott a hivatásos blogirkálók megrendelésre összefirkantott szarából.

De ez mostanra lefogyott a címlaprol...

Na,nem mintha hiányozna. Faszt,inkább csak igazolva látom amit olyan régóta szajkózok. Konkrétan hogy ha a tutit akarod hallani akkor olvass és halgass meg mindent,aztán szűrd le magadnak hogy mi volt igazság egyik fele,másik fele,elferdített igazság,kihagyva (Jelentős)részeket igazság,és még a faszom tudja hány féle módon próbálják az embereket befolyásolni és olyan mocsárba terelni ahonnan aztán az életbe ki nem jövünk.

A Zindex év végi videókat készít a Zorbán egész éves mindenféléje címmel,meg hogy a közmédia által kihagyott részek,meg ilyenek... gusztustalanul kattintásvadász az egész.

Hogy mik a kihagyott részek? 90mp csend...azzzzigen..

Mit jelent ez?

Csak a videós faszinak nem volt már szabija,ezért musz az ő szarával megtölteni a címoldalt....

Egyetlen "normális" ujságíró(hivatásos Blogger,baszki...) sem maradt. Már ha van még ilyen....Mert az egyik brigádnak megmondják mit írjon,a másiknak meg nem adnak fizetést ha nem azt írja ami a vezérkarnak is tetszik. Na,most akkor melyik a normális?

Elárulom most nektek -helyettük- hogy mire jött rá Orbán.

Mi az amivel megnyeri a szavazókat és így választásokat?Persze lehet nyöszörögni hogy a választókörzetek meg a faszom, nekem ebből annyi jött le hogy mostmár az lesz a parlamentben akire szavaznak az emberek és nem az akinek hosszabb a párttaglistája... Ennyi.

Szóval mire jött rá?

A Magyarok,szeretnek magyarok lenni.

És magyarnak lenni, az nem abból áll hogy kimegyek a fradimeccsre, azt szétverek pár újpesti pofát. Vagy nem csak annyi hogy bemegyek a parlamentbe nap mint nap és leragasztott pofával üldögélek,mert most éppen látványosan  tiltakozok a semmi ellen. Vagy be sem megyek a parlamentbe. Vagy minden józan észt félretéve próbálok megakadályozni valamit,ami az országnak jó lenne de sajna az én pártom most éppen nem fér hozzá a húsosfazékhoz ezért tiltakozzunk ameddig csak lehet.

Igaz. A Magyar politikai "elit" számára ezt jelenti magyarnak lenni. És itt sajnos teljesen mindegy hogy melyik pártra gondolsz éppen...nem tudsz mellélőni... 

Magyarnak lenni.

Azt jelenti,kimondom amit gondolok. Bele a szemedbe,és nem a hátad mögött áskálódok.

Azt jelenti, könny szökik a szemembe, valahányszor hallom Álmos vezér történetét,vagy olvasom Dobó István hőseinek történetét...

Azt jelenti,leszarom melyik istenhez imádkozol midaddig amíg nem próbálsz megtéríteni.

Azt jelenti,szeretem a családomat. A feleségem(aki gyereket szült bazmeg! HŰHAA!),a testvéreim,a szüleim,és még páran akiket szintén a családtagjaim közé sorolok,mert megérdemlik.

Azt jelenti,mindent elsöprő düh lobban bennem, valahányszor azt hallom: az EB-nél kérnek büntetést magyarországra mert "MI" itt megszegjük az európai értékeket....

Azt jelenti, normális emberként gondolkodom és nem valami nyakatekert álliberális  lokikával próbállak rávenni hogy legyél buzi mer az jó, és divatos, és európai dolog....

Sorolhatnám reggelig,az értelmesebbje megérti ennyiből is hogy mire gondolok aki meg nem, az sosem fogja,mert nem is akarja.

Szóval erre jött rá. 

A Magyarokat baszottul dühítette már vagy 50 éve hogy mindenhonnan azt kellett hallanunk:

Szégyeld magad,mert magyar vagy.

Azt vágom hogy nyugat európának ez miért jó. Azt viszont nem igazán értem miért volt ez jó a Párt-nak?

És minden egyes napon ezt kellett hallgatnunk.Ezzel kellett a tanácsházán szembesülni,és mindegyik másik állami hivatalban.Ez volt a mindennapok jelszava: Magyarnak születtél?Szopni fogsz!

Ennyi a titka a faszinak. Visszaadta egy országnak az önbecsülését.

És aki magyar... az nem felejti ezt el,bármit is firkáljanak össze a bértollnokok...

Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek.

 

2015.12.31

Mikerbiker

 

A magyarok dinoszauruszai

 2015.12.15. 15:48

Mármegint tele a Zindex az idióták nyöszörgésével.

Mert Kövér papa azt találta mondani hogy szeretné ha egy nő gyereket szülne....

Mert kérdem én,ha akkora kibaszott nagy probléma lenne, hogy egy nő gyereket szüljön,akkor már régen kihaltunk volna nem? Nem is nagyon értem hogyan sikerült ebben is megtalálni a diktatúrát....

Mondjuk amikor a szocik és libsik kézenfogva elvették a szocpolt nem volt ekkora lázadás a Net-en.... érdekes nem...?

Amikor a Fidesz visszaadta szintén kuss volt...most úgy néz ki megduplázzák, plusz levitték a lakásépítés áfáját persze minderről kuss van...

Pedig hát....ezek a dolgok sokkal de sokkal jobban terelnek a család, és a gyermek vállalás irányába...

Vajon hogyan zajlott le a nagy felháborodás?

Elképzeltem:

Ferenc és Albert egymás szemében elveszve üldögének otthon,

...illetve izé...dehogy...

egy hófehér alaptónusú  nappaliban,és nézik a közvetítést a fidesz kongresszusrol.(vajon van ilyen közvetítés?)

Ekkor Ferenc,megszorítja élete szerelme kezét-te is hallottad?-kérdi könnyben úszó tekintettel.

Nem-mondja Albert von Kratisznavajovic(született nagy Józsi)-mit hallottál szívem?

Szörnyű...botrányos...vége mindennek..-zokogja Ferenc- Azt mondta a Kövér, hogy unokákat akar!!!!!!!

Nebassz....-szisszen fel Albert von Kratisznavajovic(született nagy Józsi)-aztakurva....

Mostanáig tartottam magam,nem szóltam semmit,de ami sok az sok-szipogja Ferenc.

Amikor Kövér kimondta hogy: "család" aztán meg hogy "gyerek" ......nagyon durva volt ... 

Hát nem értik meg EZEK hogy a jövő MI vagyunk? Ezeknek Concita smafu? Egy NŐ szüljön gyerekt????

Hát már semmi sem szent?????

Nyugodj meg drágám-mondja Albert von Kratisznavajovic(született nagy Józsi)-intézkedem.

És intézkedett.

És elindul a nagy álliberális felzúdulás, amiben már K.László a nők eltiprója, a diktátorok legdiktátorabbika,az interneten közellenséggé vált.

Persze azért mindenképpen bíztató is a gyökerek legújabb hülyesége, mer most legalább kiderült hogy hamarosan elfogynak...Ha már értelmes irányba nem lehet terelni őket....hát legalább kihalnak mint a dinoszauruszok...

Akkor neveztessen ez az elmélet: METEOR -nak

Azért kiváncsi vagyok mennyi időbe telik amíg az összes létező feminista szervezet tiltakozni meg tüntetgetni kezd,mindezt persze úgy hogy nagyrészük másod,harmad,negyedkézből származó (többnyire hamis)infókkal eteti majd a tagjait

Folytatás.

2015.12.16: Na,ma már megtalálták Ákost is...Persze vele azért óvatosabb, a zinternet suttyók közössége,de kétségtelenül betámadták. Mert azt találta mondani...  kiváncsi vagyok mi lesz ebből.

Közben, Lázár Cucu bejelentette: 10+10 milla a három gyerekes családoknak az állami támogatás, és ennek a fel örökbe van... már keresem a posztok között hogy: A FIDESZ GYEREKEKET VESZ PÉNZÉR!!! de még idáig nem jutottak el az ostobenkóék... Beszarás mennyi hülye van ebben az országban...

Csak nekem tűnik fel hogy amikor ki akarom kapcsolni percekre lefagy az egész gép?

Csak nekem tűnik fel hogy amikor megkezdi a kikapcsolást hirtelen egy pillanatra megduplázódik a nyitott Skyp ablakok száma?

Csak nekem tűnik fel hogy nem lehet beállítani rajta hogy Ne mentsen automatikusan semmit.és hogy ha mégis akkor azt hová mentse?

Csak nekem tűnik fel hogy amint sikerül kikapcsolni a gépem sebessége azonnal felgyorsul (jelzem nem gyenge fosrol beszélünk)?

Csak nekem tünt fel hogy volt egy egész bolygót érintő Skyp leállás,nem sokkal az után hogy a MS megvette?

Hogy a jó fenébe nem tűnik ez fel senkinek?

És nem csak az én gépemnél jelentkeznek ezek a gondok hanenem a cég összes gépén. Mindegyiken amin van Skyp. A régebbi gyengébb gépek egyszerűen lefagynak és nem indul el amíg ki nem kapcsolom a Skyp-ot...

Mi a jó franc van????

Az ESET és a MalwareBytes nem talál semmi hibát... Na ez az ami már igazán aggasztó....

És eljöve a terror ideje

 2015.11.14. 11:02

Várható volt...Lehet statisztikákat lobogtatni,meg fújolni hogy rohadt fasiszta aki ilyet mond,de sajna a tények makacs dolgok...

Én több alkalommal is jártam Franciaországban,nagyobbrészt a déli tartományokban, de Párizs környékén is voltam. LÁTTAM a két kicsi szememmel hogy a borzasztóan liberális franciák északon még akkor sem akartak eladni nekünk semmit ha ráígértem némi plusz pénzt,még szóba is alig akartak foglalkozni velünk...úgy kb Srtassburg magasságában...erről ennyit...

A déliek ezzel szemben sokkal barátságosabbak,gondolom örülnek ha fehér embert láthatnak....

Naná hogy a franciáknál borult ki a bili megint. egy kissé utánaolvasol és pillanatok alatt rájössz hogy az elmúlt 200 évben a francik halálra szopatták észak afrikát, és ehhez társítsd, hogy dél franciaország már cca 100éve a világ egyik legveszélyesebb helye..Itt ugyanis a legmagasabb a bevándorlók(most hajuk hogy illegális vagy sem) száma.Mostanra sokkal-sokkal többen vannak mint a franciák...

Na persze.....vannak jól őrzött "frekventált" helyek a Riviérán, ahová egyszerűen nem engednek be mindenkit, és 10 méterenként áll egy rendőr.

 Láttam...

Viszont ahányszor Marseilles-ben jártunk,mindig feltörték a kocsinkat...minden egyes alkalommal... az már nem rossz statisztika...100% baszki... Na, itt viszont csak az autópályán láttam rendőrt, a radar mögött ücsörögve...

Miért éppen Párizs?

Mert éppen ment a Francia-Német meccs.

Azért.

Hogy tudjátok,mostantól nincs biztonságban senki...

Hogy végre felfogjátok mit tettetek amikor ellenőrzés nélkül százezreket engedtetek be Európa közepébe.

Hogy végre rádöbbenjetek rossz helyen keresitek az Iszlám Államot....

Mert már rég nem Afrika és a Közelkelet a háború tétje.... és mostantól a helyszíne sem.

Valaki kérdezze már meg Frau Merkel-t hogy mégis mivel zsarolják? Mi a jó büdös franc az ami milliók életénél is fontosabb neki?

Mert hogy ember ilyet nem tesz önszántából az tuti....

Persze lehet a liberálsablonnal jönni hogy:Jaj azok is csak emberek,meg hogy csak szegény egyetemi tanárok és mérnökök és orvostanhalgatók,meg a többi bullshit....

 Csakhogy a tv felvételeken én nem azt láttam hogy a békésen mendegélő orvosok,meg mérnökök a diplomájukat,és útlevelüket lobogtatva megkérdik a reptéren a biztonságiakat hogy merre van a taxiállomás... Sajnos ezt csak a teljesen idióták hiszik el... vegyük végre tudomásul hogy a migránsok többsége: képzettség,nyelvtudás,és bármiféle munkatapasztalat nélküli,kezelhetetlen 14-25 év közötti fiatal férfi. Persze,biztos van kivétel is.

Kivétel érted? Vagyis a többség ennek az ellenkezője!

És mit csinál az ilyen nagy létszámú kizárólag a saját kis világában gondolkodó munkanélküli tömeg?Már a segélyek felvételén kívül? Az amerikaiak már tudják...elég ha megkukkantod L.A. peremkerületeit...bandaháborúk,kartellek,napi szintű vérengzések az utcán....Itt  napi 5-10 hullára már fel sem kapja a fejét egy ujságíró...Ez már nem hír....

Isten hozott az Amerikai Álom-ban...Európában...

A legtöbb sajtóorgánum,még mindíg azt harsogja hogy Orbán és Magyarjai mind rohadt fasiszták,és fogalmuk sincs hogy mit kellene csinálni ezekkel a szegény szerencsétlen menekültekkel. Sőt pár helyen már odáig jutottak hogy nyíltan lehülyézik,hazugnak nevezik a Magyarokat(élen Orbánnal) és gondolatban már vissza is irányítják hozzánk a menekülteket,ezzel megoldva a problémát. Persze közben már repedezik a ballib hülyeségburok a sajtó páncélján... Jónéhány reálisan gondolkodó,politikától független író egészen más véleményen van...

Hogy mennyire nem a fejetlenség és a hozzánemértés ami a magyarokat jellemzi,arra itt egy 2009ben megjelent tanulmány,

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA.

köszönet érte: 

CsakSzolokHogy

 

kollégának.

KISS ÁLMOS PÉTER

ISZLÁM FUNDAMENTALIZMUS ÉS POLITIKAI ERŐSZAK EURÓPÁBAN

Politikai erőszak Európában A nyugati világban (amelyhez hozzátartozik Ausztrália, Új-Zéland, Izrael is)152 az alapvető szabadságjogok és a demokratikus folyamatok tág teret adnak a legváltozatosabb politikai nézetetek megjelentetésére, hangoztatására, békés úton történő megvitatására, politikai szándékok ütköztetésére, a sérelmek azonosítására és orvoslására. Más kultúrák (pl. a hindu és a latin-amerikai) talán korlá- tozottabb mértékben, de szintén lehetőséget adnak a vélemények és szándékok nyilvános megmérettetésére. De a legtökéletesebb demokrácia sem old meg minden egyéni és közösségi sérelmet, nem garantálja minden nézet érvényre jutását – még kevésbé garantálja minden politikai cél megvalósítását. Az állam szuverenitása és a nemzetiségek önrendelkezése például egymást kizáró – de legalábbis nagyon nehezen összeegyeztethető – alapelvek: Korzika vagy független, vagy Franciaország szerves része, és nehéz olyan kompromisszumot találni, ami mindkét álláspont képviselői számára elfogadható. Egyes nézetek képviselői akkor sem törődnek bele vereségükbe, ha az tiszta és fair parlamenti folyamatok eredménye, és készek igazságuk érvényre juttatása érdekében közvetlenebb, clausewitzi eszközökhöz nyúlni. Mások okkal vagy ok nélkül kirekesztve érzik magukat a politikai folyamatokból, és erőszakos úton próbálják elérni, hogy a társadalom rájuk és az ő sérelmeikre is odafigyeljen. Megint mások az erőszakban a lassú és nehézkes politikai folyamatok rövidre zárásának lehetőségét látják. Az alkotmányos garanciák és jól működő demokratikus intézmények ellenére sem ritka jelenség tehát a politikai erőszak Európában. Legfeltűnőbb, legijesztőbb formája kétségtelenül a terrorizmus – de nem ez az egyetlen, nem ez a leggyakoribb, és talán nem is ez a legveszélyesebb formája.153 Erőszakos utcai zavargások, nyílt ellenállás a rendvédelmi szervek 152 Samuel P. Huntington szerint a világ nyolc civilizációra osztható: nyugati, szláv-ortodox, iszlám, hindu, konfuciuszi, japán, latin-amerikai és afrikai. Akár egyetértünk a huntingtoni "civilizációk öszszecsapása" elmélettel, akár nem, e felosztás hasznos elemző eszköz. Huntington, Samuel P.: „The Clash of Civilizations?” Foreign Affairs, 1993. nyár 153A terrorizmusra fordított túlzott figyelem a valós és veszélyesebb probléma (az állam hatalma és tekintélye elleni széleskörű erőszakos kihívás) helyett annak egy tünetére összpontosítja a társadalom figyelmét. A biztonsági erőket is arra kényszeríti, hogy anyagi és emberi erőforrásaik jelentős részét a tünet kezelésére fordítsák. Az erőforrások helytelen allokációjánál veszélyesebb, hogy elmaradnak azok a lépések, amelyek egy minősített helyzet kezeléséhez szükségesek: nem történik meg a társadalom mozgósítása, nem lépnek működésbe a szükséges politikai, jogi és adminisztratív mechanizmusok. Kiss Álmos Péter: „A terrorizmusról – másképpen”, Új Honvédségi Szemle, Budapest, 2007. 115 intézkedéseinek, más etnikum/vallás/társadalmi osztály számára tiltott zónák fenntartása, más nézetek erőszakos fenyegetés útján történő elfojtása, más véleményeket közlő hírmédiumok vandalizálása és terjesztőik elleni erőszakos támadások – ezek szintén a politikai erőszak eszközei. Közös vonásuk, hogy (a terrorizmussal ellentétben) a legális és törvényellenes magatartásformák határesetei vagy egyenként nem különösebben nagy bűntények és szabálysértések, ezért megelőző intézkedésekkel nehéz fellépni ellenük. További közös vonásuk, hogy mindig lehet hivatkozni a résztvevők/elkövetők „jogos felháborodására”, mint kiváltó okra.154 A politikai erőszak forrásai rendkívül változatosak: német, olasz, belga, francia, görög anarchista és szélsőbaloldali csoportok; ír, korzikai, baszk, csecsen, koszovói függetlenségi mozgalmak; szerb nacionalisták; olasz fasiszták; rasszista neonácik. Az utóbbi három évtizedben e források részben elapadtak. Az észak-írországi felkelés gyakorlatilag véget ért, a katolikus és protestáns, illetve köztársasági és lojalista ellentétek ütköztetése parlamenti keretek között folytatódik. A francia, olasz, német szélsőséges politikai szervezetek sorra elvé- reztek a rendőrséggel vívott harcokban, vagy maguktól feloszlottak. A baszk és korzikai függetlenségi-nacionalista szervezetek továbbra is működnek, és az anarchisták továbbra is képesek agresszív, fiatal tömegeket az utcára vinni, de többé-kevésbé az iráni iszlám forradalom győzelme óta Európában a muszlimok váltak a politikai erőszak kezdeményezőivé. Az Európai Unióban ma 15-25 millió muszlim él,155 nagyrészt bevándorlók vagy azok első és második generációs leszármazottai. Integrálásuk az otthont adó társadalmakba (a számtalan egyéni kivételtől eltekintve) Európa-szerte kudarcnak bizonyult.156 Élvezik a befogadó társadalom szabadságjogait és szolgáltatásait, de határozottan – és Európában született utódaik még határozottabban – elutasítják annak értékeit, erkölcseit, hagyományait és törvényeit. Akkor is görcsösen ragaszkodnak otthonról hozott szokásaikhoz és hagyományaikhoz és a Koránban lefektetett isteni törvényekhez, ha azok élesen ütköznek új hazájuk legalapvetőbb törvényeivel (pl. többnejűség, becsület-gyilkosság, kényszerhá- szept., és Kiss Álmos Péter: „Átvihetők-e az aszimmetrikus hadviselés tapasztalatai?” Hadtudomány, Budapest, 2009.1-2 elektronikus szám. http://mhtt.eu/hadtudomany/2009_e_8.pdf 154Például egy utcai tüntetés – ami a legtöbb európai államban egy teljesen legális esemény – nagyon könnyen és nagyon rövid idő alatt féktelen erőszakkal járó utcai zavargássá alakulhat. Akár a szervezők szándékainak megfelelően történik ez, akár azzal ellentétben (pl. kívülállók beavatkozása következtében), a szándékosságot könnyű letagadni. Lásd például a budapesti 2006. szeptember-októberi eseményeket, a dán Mohamed-karikatúrák elleni tüntetéseket. 155Pontos adat nincs. A lakosság vallási és etnikai hovatartozás szerinti nyilvántartását Európa nagy ré- szében törvények tiltják, és az illegális bevándorlók millióiról csak nagyon pontatlan becslések állnak rendelkezésre. 156Leiken, Robert S.:”Bearers of Global Jihad? Immigration and National Security after 9/11” The Nixon Center, Washington, DC, 2004. március. http://www.nixoncenter.org/ Európában számtalan nem-muszlim bevándorló is él (vietnamiak, kínaiak, latin-amerikaiak, indiaiak). Integrálásuk a befogadó társadalmakba szintén nem problémamentes – de létszámuk és az integrálásukkal járó problémák meg sem közelítik a muszlimokkal tapasztaltakat. 116 zasság, női nemiszerv-csonkítás).157 Beilleszkedés helyett a nagyobb városok peremkerületeiben mini-Pakisztánokat, mini-Algériákat, mini-Marokkókat hoztak létre (ahol aztán Pakisztán, Algéria, stb. társadalmi és gazdasági problémái hozzáadódnak a helyi, európai társadalmi és gazdasági problémákhoz). E szegregá- lódás egyik eredménye, hogy a muszlim közösségekben lényegesen alacsonyabb az iskolázottság és (részben ennek következményeként) lényegesen magasabb a munkanélküliség, mint a befogadó társadalomban. E helyzet nem magától és nem véletlenül alakult ki. A második világháborút követő újjáépítéshez, majd az 1950-es és 1960-as évek gazdasági növekedéshez Nyugat-Európának nem különösebben képzett, de igénytelen és olcsó munkaerőre volt szüksége. Ezt a munkaadók Európa peremvidékein (Jugoszláviában, Törökországban) és a volt gyarmatokon (elsősorban Nyugat-Ázsiában és ÉszakAfrikában) találták meg. Ha az akkoriban leginkább érintett államok (Franciaország, Anglia, Németország) kormányainak volt egyáltalán bármiféle koherens koncepciója, az csak rövid távú volt: a „vendégmunkások” dolgozzanak néhány évig, majd megtakarított pénzükkel menjenek vissza hazájukba, és ott teremtsenek maguknak és családjuknak jobb életet. E modell csak rövid ideig, és csak az európai eredetű vendégmunkások esetében működött. Az alacsony felkészültsé- get igénylő munkahelyek fokozatosan megszűntek, de aki elvesztette munkáját, az nem tért haza (mert otthon semmiféle munkalehetőségre nem számíthatott), hanem a segélyen élő munkanélküliek létszámát növelte – a „családegyesítési program” keretében időközben betelepedett feleségeivel, gyermekeivel és már új hazájában született gyermekeivel együtt.158 Az „ideiglenes” bevándorlók beilleszkedését eleinte sehol nem szorgalmazták. Ennek elsődleges oka, hogy a bevándorlókkal szembeni ellenérzéseket delegitimáló nyugati doktrínák (politikai korrektség, tolerancia, multikultura-lizmus) akkor is kívánatosnak és pozitívumnak tartják a bevándorlók kulturális identitásának megőrzését, ha az társadalmi feszültségekhez és súrlódásokhoz vezet. De szerepet játszott a nyugat-európai paternalista rasszizmus is: az arabok, törökök, pakisztániak alkossanak festői színfoltokat Európa városaiban; üzemel- 157Ye'or, Bat (2004): Eurabia – The Euro-Arab Axis, Farleigh Dickinson University Press, Teaneck, NJ és Madison, WI, 384 p. ISBN 0-8386-4077-X; Fallaci, Oriana (2002): La rabbia e l’orgoglio, RCS Libri SpA, Milano, 163 p. ISBN 88-17-86983-X, és Fallaci, Oriana (2004), La forza della ragione, Rizzoli International Publications, Inc, New York, 279 p. ISBN 88-17-00296-8. 158Vitathatatlan, hogy Európa számára e bevándorlás nagyon előnyös volt, és az is vitathatatlan, hogy a jelenlegi demográfiai trend alapján további jelentős bevándorlásra van szükség. De ma már nem képzetlen és igénytelen, hanem nyelveket beszélő, a modern műszaki tudományokban, közgazdaságtanban, számítástechnikában és az úttörő tudományos határterületeken otthonosan mozgó munkaerőre van szükség. Ezt a munkaerőt nem lehet a Közel-Keleten és Észak-Afrikában megtalálni. Ennek ellenére a tömeges bevándorlás folytatódik, mert a tömeges bevándorlás ideológiai alapjai (tolerancia, multikulturalizmus és politikai korrektség) önálló életre keltek, és nemcsak a folyamat visszafordítá- sát teszik lehetetlenné, de megállítását vagy lassítását is. Aki ma a bevándorlás leállítása vagy mérséklése mellett érvel, az ipso facto gyűlölettel teli rasszista, és erkölcsi és exisztenciális szankciókra (Enoch Powell – London, 1968), bűnvádi eljárásokra (Brigitte Bardot – Párizs, 1997 és 2008 között öt alkalommal), halálos fenyegetésekre (Oriana Fallaci – New York, 2002-től haláláig), vagy erőszakos megtorlásra (Pym Fortuyn – Hilversum, 2002 és Theo van Gogh – Amszterdam, 2004) számíthat. 117 tessenek egzotikus üzleteket és jó éttermeket, de ne akarjanak hollanddá, norvéggé, németté válni; ne várják, hogy a befogadó társadalom egyenrangúként elfogadja őket és állampolgári jogokat ad nekik.159 A fundamentalista iszlám aktivistái kihasználták a vákuumot, amelyet a befogadó társadalmak politikai elitjei és kormány-tisztviselői hagytak, és ma ők irányítják Európa mini-Ázsiáit és mini-Afrikáit. Ellenőrzik a mecseteket, iskolá- kat, segély szervezeteket és jótékony intézményeket, szerkesztik a napi- és hetilapokat és internet web-lapokat, dominálják a TV-csatornákat.160 Céljuk nem a bevándorlókat segíteni beilleszkedni a befogadó társadalomba és új hazájuk állampolgáraivá válni – ellenkezőleg: megakadályozni a bevándorlók beilleszkedését és tömegbázisként használni őket európai iszlám köztársaságok megteremtése során. Európai fülnek idegen doktrínát hirdetnek:161 a muszlimok ne nemzeti hovatartozásuk, ne eredeti hazájuk, de különösen ne új hazájuk alapján hatá- rozzák meg önmagukat, hanem vallásuk alapján; különüljenek el a kufr (hitetlen) többségi társadalomtól, ne tartsanak társasági, baráti viszonyt a hitetlenekkel, ne új hazájuk törvényeit, hanem a saríja (a Koránból és a Szunnából eredő isteni törvények) előírásait kövessék. A fiatalok járjanak muszlim igazgatású iskolába, vagy – ha ez nem megoldható – akkor a saríja és az iszlám értékei alapján, kritikával kezeljék az állami iskolai tananyagot.162 Nyugat-Európa egyes nagyvárosi negyedeiben ez az elkülönülés már nem csak politikai és kulturális értelemben, de fizikai, földrajzi értelemben is megvalósult. A politika, a bűnözés és fegyveres harc határterületén mozgó eszközökkel, hol erőszakkal, hol zaklatással, hol megfélemlítéssel, hol elviselhetetlen magatartással, hol féktelen utcai zavargásokkal kiszorították a nem-muszlim vallásúakat, és de facto kulturális, személyi, vallási és területi autonómiát teremtettek. Így a fiatal muszlimok több forrásból (a befogadó társadalomtól, a munkaerő piactól, az aktivistáktól) is kapnak elkülönülésre ösztönző jelzéseket, és jelentős számban bizonyulnak fogékonynak a fundamentalista iszlám üzenetére. Barátok, rokonok, tanárok, imámok hatására, gyakran közvetlen környezetük tudta nélkül, nagyon rövid idő – néhány hónap, esetleg néhány hét – alatt radikalizálódnak. Az iszlám nevében és az iszlám védelmében vállalják a fegyveres harcot Irakban, Afganisztánban és Szomáliában, vagy otthon, saját környezetük- 159Bawer, Bruce (2006): While Europe Slept – How Radical Islam is Destroying the West from Within, Broadway Books, New York, 262 p. ISBN 978-0-7679-2005-6, pp. 54, 56-57, 67, 164, 199, 206. 160Térhódításukban meghatározó szerepet játszott Szaúd-Arábia bőkezű támogatása a fundamentalista szalafi irányzatot követő szervezeteknek. A szaúdi erőforrásokkal a mérsékeltebb irányzatok nem tudnak versenyre kelni. Számtalan nyugati egyetem iszlámmal foglalkozó tanszékeit is a szaúdi források finanszírozzák – ami elkerülhetetlenül a fundamentalista befolyás növekedéséhez vezet. 161Eiler, Michael: „Die grösste Gefahr für die innere Sicherheit Deutschlands – Islamischer Extremismus,” .SIAK Journal, Bécs, 2006.4. pp. 14-22 162 Bawer, Bruce: While Europe Slept, pp. 209. 118 ben, és készek végrehajtani legkegyetlenebb terrorista akciókat és önfeláldozó163 pokolgépes támadásokat is.164 Minden muszlim terrorista? Az egymást érő terrorista támadásokról írta Abdel Rahman al-Rasíd arab publicista egy elkeseredett hangú vezércikkében, hogy „bizonyos tény, hogy nem minden muszlim terrorista, de éppennyire bizonyos, és különösen fájdalmas, hogy majdnem minden terrorista muszlim.”165 Ez meghökkentő kijelentés volt egy muszlim publicistától, föl is kavart némi port, de aztán a por elült és csak akkor kavarodott föl újra, amikor két évvel később Dan Gillerman, Izrael akkori ENSZ nagykövete mondta közel ugyanezt: „valószínűleg igaz – bizonyá- ra igaz – hogy nem minden muszlim terrorista, de az is igaz, hogy majdnem minden terrorista muszlim.”166 Gillermant talán könnyű elfogultsággal vádolni, de al-Rashid a Dubaiban működő al-Arabija hírcsatorna vezérigazgatója – az arab közvélemény egyik formálója. Al-Rasíd cikke és Gillerman megjegyzése egy sor égetően fontos kérdésre világít rá – olyan kérdésekre, melyeket politikailag nem korrekt dolog feszegetni, de mégis föl kell tenni és meg kell válaszolni. Mi is a kapcsolat vallás és erő- szak, különösen az iszlám és a terrorizmus között? Egy erőszakos cselekmény védekezés-e vagy agresszió, az iszlám hegemónia megteremtésének eszköze-e, vagy a nemzeti ellenállásé? Megengedi-e az iszlám az öngyilkos támadást és a nem-harcolók szándékos támadását? Lehetséges-e, hogy az „iszlám terrorizmusként” nyilvántartott incidensekben (vagy legalább azok egy részében) az elkövetők vallása mellékes körülmény, és a valódi motiváló tényező sokkal inkább az idegen megszállás, a nacionalizmus, a nemzeti autonómiára vagy függetlenségre törekvés? Mekkora támogatást élveznek a terroristák az iszlám világban? Mekkora támogatást élveznek az európai muszlim közösségekben? Mi motivál számtalan átlagos fiatalembert (és egyre több fiatal nőt), hogy terrorista csoportokhoz csatlakozzanak és a középkorba illő barbár eljárásokkal támadjanak védtelen civileket? Indokolt-e egyáltalán az Európában és az Egyesült Államokban széles körben elterjedt „iszlám terrorizmus” kifejezés? A politikai erőszak egyáltalán nem új keletű jelenség: már a bibliai időkben is volt politikai gyilkosság, és léteztek olyan szervezetek, amelyek ma a 163 Az elkeseredésből, reménytelenségből elkövetett öngyilkosságot az iszlám ugyanolyan szigorúan tiltja, mint a keresztény vallások. De a hitetlenekkel „Allah útján” folytatott küzdelemben meghalni nem öngyilkosság (intihár), hanem mártíromság (isztisád). Glazov, Jamie: „Suicide Bombings and Islam” FrontPageMagazine.com 2009.01.19. http://www.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=33756 164 Sageman, Marc (2008): Leaderless Jihad, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 200 p. ISBN 10-0-8122- 4065-0, pp. 71-88. 165 Al-Rashed, Abdel Rahman: „Innocent religion is now a message of hate” Telegraph, London, 2004. szeptember 4.. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/1471043/Innocent-religion-is-now-amessage-of-hate.html. A cikk eredetileg a Londonban kiadott pán-arab Al-Sharq Al-Awsat újságban jelent meg. 166 A megjegyzés 2006. 03.07-én hangzott el az American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) lobby-szervezet rendezvényén. 119 „terrorista” minősítést kapnák. A judeo-keresztény hagyomány első politikai gyilkosságát Éhud követte el: ruhája alá tőrt rejtett, Eglon moabita király bizalmába férkőzött, egy alkalmas pillanatban a királyt leszúrta, és ezzel a zsidókat megszabadította egy zsarnoki idegen uralomtól.167 Ugyancsak a bibliai időkben, de már az Újszövetség korában (i.sz. 1. évszázad derekán) a római uralom elleni zsidó felkelés egyik szervezetének tevékenységében ráismerhetünk a mai terroristák számos eljárására. A szikárusok (sicarii) a világi és vallási ünnepekre öszszegyűlt tömegbe vegyültek, leszúrták a kiszemelt áldozatot, majd ismét a tö- megbe vegyülve igyekeztek elkerülni az elfogást. Áldozataik nagyrészt nem a római megszállók voltak, hanem a római uralmat kiszolgáló, abból hasznot húzó zsidó kollaboránsok (vallási hierarchia, kereskedők, földbirtokosok). Túszokat ejtettek elfogott társaik kiszabadítására, és erőszakkal kényszerítették a népet a lázadás támogatására.168 Ezer évvel később a síita iszlám egy iszmaili ága, az asszasszínok169 tartották rettegésben a Közel-Keletet. A mai Irán, Irak, Szíria és Libanon területén nehezen bevehető erődök há- lózatából egy virtuális államot teremtettek a fenyegető és ellenséges síita és szunnita tengerben. Túl kevesen voltak ahhoz, hogy akár hódításokra, akár védelemre egy valódi hadsereget (bármilyen kicsit is) kiállítsanak, ezért kidolgozták az aszimmetrikus hadviselés egy korai formáját. Egyik pillére, a türelmes, lassú és alapos indoktrináció, a terjeszkedés és konszolidáció eszköze volt; másik pillére, a gondosan kitervelt, szelektív politikai gyilkosság a szekta érdekeinek vé- delmet szolgálta. Harcosaik (fedajín) kereskedőnek, zarándoknak, keresztény szerzetesnek vagy más veszélytelen civilnek álcázták magukat, hogy a kiszemelt áldozat közelébe férkőzzenek – de gyakran már korábban beépültek az áldozat környezetébe, mint „alvó ügynökök”. Tőlük származik a feladatot saját élete fel- áldozásával végrehajtó támadó hagyománya: igyekeztek elkerülni a kívülállók közötti „járulékos veszteséget”, és a nagyobb lélektani hatás érdekében a nyilvá- nosság előtt, testközelből, tőrrel végeztek az áldozattal, akkor is, ha tudták, hogy azonnal elfogják őket és lassú és fájdalmas halállal fognak meghalni. Az asszasszínok a 13. század végén, a mongol hódítás során eltűntek a történelemből, és velük együtt hat évszázadra eltűnt a terrorizmus is170 (bár a politikai erőszak más formái továbbra is léteztek). A terrorizmus a 19. század második felében jelent meg ismét. Első hulláma az anarchisták voltak, őket követték a 167 Királyok, 3:12-30 168 Nevüket a ruhájuk alá rejtett rövid tőrről (sica) kapták, mellyel áldozataikat megölték. Az olasz és a latin-amerikai sajtóban és köznapi nyelvben sicario a mai napig bérgyilkost, orgyilkost jelent. 169 A szektát a 11-13. századi kortársak "ezoterikusoknak" (batini), iszmailieknek vagy nizáriaknak nevezték. Marco Polo útinaplója szerint a szekta vezetői kábítószer rendszeres adagolásával szoktatták a tagokat feltétlen engedelmességre, innen ered későbbi, és ma ismert nevük, az asszasszín – eredeti formájában hasisín – hasis evők. (Ha a tagok fölötti kontroll eszköze valóban kábítószer volt, az valószínűleg nem hasis volt: a hasis nem elég erős, hogy mély kábulatot vagy eufóriát okozzon, és nem okoz elég súlyos és kényszerítő függőséget). A szekta nevéből származik a nyugati nyelvekben az assassin (bérgyilkos, orgyilkos) szó. A szekta a mai napig létezik, vezetőjük az Agha Khan. 170 Laqueur, Walter (1999): The New Terrorism – Fanaticism and the Arms of Mass Destruction, Oxford University Press, New York, 312 p. ISBN 0-19-514064-8. 120 nemzeti felszabadító mozgalmak, majd a jobb- és baloldali radikálisok,171 végül az 1980-as évektől a vallási indíttatású mozgalmak. A motiváló ideológia változásával fokozatosan megszűnt az a visszafogottság, ami a korai mozgalmak akcióit jellemezte. Az anarchisták még komolyan vették, hogy csak a bűnösöket büntetik – a tett propagandáját nem akarták „járulékos veszteségekkel”, kívülálló, ártatlan civilek halálával torzítani. Akció- ik „célzott likvidálás” jellegűek voltak, és gyakran elhalasztották azokat, ha a kiválasztott célpont mellett mások is veszélybe kerültek. A nemzeti vagy osztály- érdekek érvényesítése céljából végrehajtott akciókban már elfogadhatóak (bár „sajnálatosak”) az ártatlan kívülállók közötti áldozatok. A vallási indíttatású terroristák már azt a gondolatot is elutasítják, hogy léteznek egyáltalán kívülállók, ártatlanok – pontosan az ártatlan áldozatok nagy számában látják a lett a tett propagandájának lényegét.172 A vallási indíttatás tökéletes zárt rendszert teremt, mert indokot, jogot és motivációt szolgáltat az erőszakos, embertelen cselekedetekre; felmentést ad az atrocitásokra, és mentesít a világi törvények, hagyomá- nyok, erkölcsök alól: a tettekért csak Istennek (vagy az isteneknek) kell számot adni. A vallási indíttatású politikai erőszak legkövetkezetesebb, legveszélyesebb gyakorlói ma a fundamentalista iszlám hívei. Társadalmi támogatottságuk, kimeríthetetlen pénzforrásaik, interkontinentális csapásmérő képességük, látvá- nyosan véres terror-támadásaik, városnegyedek fölötti uralmuk, feldühödött tö- megeket az utcákra csődítő propagandájuk eredője egyes államok számára nemzetbiztonsági kockázat, más államok számára szó szerint egzisztenciális fenyegetés. Céljuk az iszlám hegemóniájának megteremtése, a saríja bevezetése szerte a világon. Tagadják a szekuláris nemzetállamok létjogosultságát, elutasítják az ember alkotta törvényeket, és az iszlámot tekintik az egyetlen igaz és helyes politikai ideológiának, amely alkalmas egy Istennek tetsző, Isten útmutatásait követő társadalom létrehozására és megszervezésére. E szent cél érdekében vá- logatás nélkül felhasználnak bármilyen eszközt, habozás nélkül alkalmaznak erőszakot és nem ismernek el semmiféle korlátozást, szabályt vagy törvényt, amely nem a Koránból ered.173 171 Fasiszták, nemzetiszocialisták és kommunisták ritkán hajtottak (és hajtanak) végre terrorista akció- kat. Bár egyáltalán nem idegenkednek az erőszaktól – ellenkezőleg, az a hatalom megragadásában és gyakorlásában központi szerepet játszik – és elvben nem utasítják el a terrorizmust, de sokkal inkább kollektív, semmint az egyéni terrorban bíznak. Laqueur, p. 22. 172 A terrorizmus apológiájának szóhasználatával „elnyomott és reményt vesztett emberek kétségbeesett segélykiáltása, akiknek nincs más eszköze, hogy a problémájára felhívja a társadalom figyelmét.” 173 Rajaram, N.S. „Terrorism: Eastern And Western Views” Sword of Truth internet magazin, 1999.45 szám, 1999.11.06. http://www.swordoftruth.com/swordoftruth/archives/byauthor/navaratnarajaram/teawv.html, http://www.ci-ce-ct.com/article/showquestion.asp?faq=3&fldAuto=1628; Camus, Jean-Yves "Islam in France" 2004. május 10. International Policy Institute for Counter-Terrorism, Herzlia, Israel http://www.ict.org.il/Articles/tabid/66/Articlsid/543/Default.aspx; Laqueur: The New Terrorism, pp 127-155. és Feiler: „Die Grösstre Gefahr…” 121 Akcióikban jelentős szerepet kap a látványos és embertelen brutalitás és az áldozat megalázása. Például a Nyugat-Ázsiában és észak-Afrikában elkövetett fogoly-gyilkosságokra a sajtó következetesen a „lefejezés” szót használja, ami pallossal, bárddal vagy géppel végrehajtott kivégzést – hátborzongató, de viszonylag gyors, és főleg méltóságteljes halált – sejtet. A valóság egészen más: a megbéklyózott áldozatot „Biszmilla, Allahu akhbar!” (Isten nevében, Isten a legnagyobb!) kántálása közben a földre szorítják, késsel elvágják a nyaki ütőereit, nyelőcsövét és légcsövét (a négyből legalább hármat), és kivéreztetik, a fejet csak a halál beállta után távolítják el. Gyorsnak talán ez is gyors halál (10-20 másodperc alatt vége van), de nincs benne semmi méltóságteljes. Ellenkezőleg, szándékosan megalázó, mert az áldozatot jelképesen megfosztja emberi mivoltá- tól: ez a zibah-e-ikhtijári eljárás – így ölik meg a birkát vagy kecskét, hogy halal (a saríja szerint tiszta, fogyasztható) legyen.174 A támadások elsősorban védtelen civil célpontok ellen irányulnak, céljuk a lehető legnagyobb pusztítás a civilek között, a lehető legvéresebb, legmegrázóbb képsorok minden néző TV képernyőjén.175 A támadások során figyelmen kívül hagynak minden tabut és hagyományt,176 ami a legkisebb mértékben korlátozná tevékenységi szabadságukat, nem kímélik a társadalom legvédtelenebb tagjait, a nőket, gyerekeket, magatehetetlen embereket sem. Az Achille Lauro kiránduló- hajó eltérítése során (1985.10.07.) egy tolószékhez kötött nyugdíjast lőttek agyon. Bagdadban legalább két alkalommal (2005-ben és 2008-ban) használták ki a Down-szindrómás emberek gyermeki bizalmát és naivitását: pokolgépet szereltek rájuk, a tömegbe küldték és fölrobbantották őket. Palesztin harcosok eszközeiket olyan létesítményekben tárolják, amelyek a hadviselés hagyományai szerint különösen védettek; támadásaikat rutin-szerűen iskolák, kórházak közeléből indítják; az izraeli fegyveres erők válaszcsapásai elől nők és gyerekek kö- zött keresnek védelmet. A beszláni iskolát elfoglaló csecsenek az iskolában tartózkodó férfiakat azonnal kivégezték, 12-14 éves lányokat erőszakoltak meg – mind az orosz, mind a nemzetközi források szerint a túszokkal szembeni magatartásukat féktelen barbarizmus és brutalitás jellemezte. Az sem vezet a támadás elhalasztásához vagy más célpont választásához, ha a célterületen muszlimok vannak: a muszlim áldozatok automatikusan mártí- rok lesznek, és mártírhoz méltó jutalmat kapnak a másvilágon. A szélsőségesek 174 Bostom, Andrew G. „The Sacred Muslim Practice of Beheading” 2004.05.13. FrontPageMagazine.com Internet magazin, USA http://www.frontpagemag.com/Articles/ReadArticle.asp?ID=13371 175 Bolgár Judit, Hajdú István, Szternák György (2008): "A terrorizmus elleni harc, mint a katonai műveletek egyik formája" in A katonai műveletek háttere, megvívásuk jellemzői napjainkban, ZMNE, Budapest, egyetemi jegyzet, 175 p. ISBN 978-963-7060, pp. 28-30 176 A terrorista mozgalmak nem állami szervezetek, ezért nincs nemzetközi jogállásuk, nem „szerző- désképesek”, nem szerepelnek a hadviselés eljárásait és harctéri magatartást korlátozó nemzetközi szerződések aláírói között. De a hadviselés általánosan elfogadott szabályai sokkal régebbiek, mint a hágai és genfi szerződések: már 2500 évvel ezelőtt mind a görög városállamok, mind India hercegei egymáshoz nagyon hasonló, és a maiaktól alig különböző szabályok szerint harcoltak. Az ENSZ jelenlegi álláspontja szerint e szabályok éppúgy kötelezőek a nem-állami hadviselőkre, mint az államiakra. 122 között is szélsőséges takfirik szerint – akik csak önmagukat tarják igazi muszlimnak rajtuk kívül az egész világ visszaesett a dzsahílija (az iszlám megjelené- se előtti sötét és tudatlan pogányság és bálványimádás) állapotába – mindenki takfiri (istentagadó), ezért semmi akadálya bárhol bármilyen támadást végrehajtani. A muszlim áldozatok, ha nem közülük valóak, nem lehettek „igazi” muszlimok.177 Iszlám – a béke vallása, vagy a hegemónia ideológiája? A közvélemény, a sajtó és a közélet szereplői természetesen fölfigyeltek a politikai erőszak természetrajzában mutatkozó változásokra. Egymást érik az umma (a muszlim közösség) gondolkodását földeríteni, összefoglalni és magyarázni próbáló közvélemény kutatások, melyek eredményei két homlokegyenest ellenkező irányba mutatnak. A muszlimok óriási többsége vagy mélységesen el- ítéli a politikai erőszakot és a civilek elleni támadásokat, vagy az iszlám és az umma védelmében indokoltnak és elfogadhatónak tartja a politikai erőszakot és a civilek elleni támadásokat. Vagy megvetik, és nem tartják igazi muszlimoknak a terroristákat, vagy az iszlám hőseinek tartják őket. Vagy csak a békés politikai folyamatok részeként, meggyőző propaganda és vonzó példák útján akarják érvényesíteni az iszlám alapelveit és bevezetni a saríját, vagy azonnal és akár erő- szakkal is, ha szükséges. Elkerülhetetlen a következtetés, hogy e felmérések nagy része megbízhatatlan – vagy még rosszabb: szándékosan félrevezető. Egy közvélemény kutatás torz és a valóságtól messze távol eső eredményekre vezet, ha a befolyásoló té- nyezőket (kérdések megfogalmazása, száma és sorrendje; mintavétel során alkalmazott eljárás; minta nagysága; cél-populáció lefedése; válaszolók és választ megtagadók jellemzői) tévesen, vagy egyáltalán nem veszik számításba. A té- nyezők szándékos manipulálásával (pl. a kérdések tendenciózus megfogalmazá- sával, vagy a megkérdezettek kiválasztásával) pedig gyakorlatilag bármilyen eredményt elő lehet állítani. A felmérések megbízhatóságát alapjaiban kérdőjelezik meg a váratlan, kellemetlen eredményeket titkosító politikai döntések is.178 Az iszlám vallás és kultúra is bőven szolgál torzító tényezőkkel. A takíjja doktrínája engedélyt ad a hívőknek, de egyben kötelezi is őket, hogy az iszlám és az umma védelmében féligazságokkal és tények elhallgatásával elkendőzzék az igazságot, vagy akár megelőző jellegű aktív megtévesztést alkalmazzanak és hazudjanak. Jelen van mind a síita, mind a szunnita irányzatban (bár a síitában nagyobb hangsúlyt kap).179 Eredetileg egy túlélési és önvédelmi doktrína volt a vallási üldözéssel és elnyomással szemben. Mára annyira általánosan alkalma- 177 Sageman: Leaderless Jihad, p. 39. 178 Az EU magas beosztású tisztviselői például egy antiszemitizmust firtató EU tanulmányt közreadás nélkül akartak archiválni, mert az nem az elvárt eredményre vezetett. Bergmann, Werner és Juliane Wetzell (2003): Manifestations of Anti-Semitism in the European Union, Monitoring Center on Racism and Xenophobia (EUMC), és Bartov, Omer: „Hitler Is Dead, Hitlerism Lives,” The New Republic, Washington DC, 2004.02.02. „EU Survey Dogged by Controversy,” Quantara, http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-476/_nr-45/i.html 179 http://www.al-islam.org/encyclopedia/chapter6b/1.html 123 zott eszköz lett a mindennapi életben, hogy a muszlimok nagy része anélkül alkalmazza, hogy tudatában lenne. Széles körű (gyakorlatilag egyetemes) társadalmi elfogadottsága kérdésessé teszi, hogy egy közvélemény kutatás kérdéseire adott válaszok mennyire megbízhatóak, mennyire fedik a válaszadók valódi vé- leményét. De a legfontosabb, legnagyobb hatással bíró torzító tényező az, hogy az iszlám világban – talán Mohamed halála óta – nincs valódi egység. A két fő irányzaton (síita és szunnita) belül számos kisebb irányzat létezik, melyek a vallás alapelveit eltérő módon értelmezik, gyakran vádolják egymást eretnekséggel és néha erőszakkal lépnek fel egymás ellen. A nemzetállamok intézménye (de különösen az umma mesterséges földrajzi határokkal történő területi felosztása) is nehezen fér meg az iszlám egyetemes doktrínájával. Ennek ellenére a felekezeti megosztottság mellett a nemzeti, etnikai, törzsi, nemzetségi megosztottság is lényeges. Ennek talán legjobb mai példája Szomália, amely vallási, etnikai és nyelvi szempontból gyakorlatilag homogén, de a törzsi ellentétek feléledése (1988), majd a radikális iszlám növekvő befolyása következtében az ország mára három részre szakadt és ma gyakorlatilag nem létezik, mint önálló állam. Az iszlám világ e megosztottságát Európa muszlim közösségei is tükrözik: berlini vagy frankfurti törökök egy-egy kérdésre más választ adhatnak, mint a berlini vagy frankfurti libanoniak – vagy a hamburgi törökök. Mindazonáltal az iszlám világ egyáltalán nem annyira mozaik-szerű, mint azt a fentiek sugallják: a határvonalak egyáltalán nem élesek, nem átjárhatatlanok, és egyáltalán nem merevek. Az iszlám közösségek ideológiai-teológiai alkalmazkodási képességét és készségét mutatja, hogy – részben a bőkezű szaúdi pénzügyi támogatás eredményeként – ma a szalafizmus a domináns irányzat a muszlim világ jelentős részében – így Európa muszlim közösségeiben is.180 Alexander Schahbasi osztrák iszlám-specialista szerint Európa számára nem e megosztottság a lényeges, sokkal inkább a muszlimok ideológiai és vallá- si elkötelezettsége.181 Ebből a szempontból Európa muszlimjai hét kategóriába oszthatók: szekuláris – muszlim vallásúnak tartja magát, a mindennapi vallási rí- tusokat nem gyakorolja; liberális – vallásos, kritikusan viszonyul a konzervatív doktrínákhoz, más vallásokkal szemben nyitott; hagyománytisztelő-konzervatív – vallásos, (pénteki ima, ramadán böjt), konzervativizmusának alapja inkább a hagyományos nevelés és környezet, semmint az iszlám dogma; vallásos-konzervatív – erősen vallásos, a Koránt és a Szunnát konzervatív módon (gyakran szó szerint) értelmezi; iszlámista – az iszlámot egy mindent átfogó politikai rendszernek tartja, mely egyaránt lefedi a nyilvános és magánélet minden területét; az ideális államformának a kalifátust tekinti; szélsőséges – iszlámista, aki világnézete megvalósításához a kényszert is elfogadhatónak tartja; terrorista – iszlámista/szélsőséges célok megvalósításáért kész erőszakot alkalmazni és terro- 180 Corn, Tony: "World War IV As Fourth-Generation Warfare," Policy Review, Washington DC, 2006.01. 181 Schahbasi, Alexander: Wahrnehmung un Eischaetzung der Radikalisierung von Muslimen in Europa," .SIAK Journal, Bécs, 2006.1. pp. 52-60 124 rista műveleteket végrehajtani. E megközelítésben a legfontosabb kérdés a kategóriák közötti arány – ami viszont országonként más és más, és amit egy kívül- álló nagyon nehezen tud megbecsülni. (Figyelemreméltó, hogy Kumar Ramakrishna szingapúri professzor a délkelet-ázsiai muszlim társadalmak elemzése során nagyon hasonló eredményre jutott: névleges muszlimok, liberális muszlimok, szalafista muszlimok, iszlámisták, nemzeti dzsihádisták, globális dzsihádisták).182 Az iszlámmal foglalkozó tudósok figyelmét sem kerülte el a politikai erő- szak változása. Elemzéseik a tudományosan megalapozott álláspontok széles skáláját hozta ugyan létre, de két markáns álláspont – gyakorlatilag a vélemé- nyek spektrumának két végpontja – kapta és kapja a legnagyobb figyelmet. Nevezhetjük őket a „mérsékelt iszlám” és az „agresszív iszlám” iskoláknak. Muszlim teológusok és világi tudósok, és a nem muszlim vallású nyugati (és keleti – pl. indiai) iszlámkutatók nagy része közel egyhangúlag állítják, hogy az előzőekben leírt eljárások ellentmondanak az iszlám alapelveinek, a Koránnak, a Szunnának és az iszlám 1,400 éves jogi hagyományainak. Az iszlám világban élő 1,3 milliárd183 ember túlnyomó többsége a mérsékelt iszlám híve, el- ítéli a terroristák módszereit, nem tartja őket igazi muszlimoknak.184 Aki ilyen magatartást tanúsít, az nemcsak jó muszlim nem lehet – egyáltalán nem is lehet muszlim, az iszlám doktrínáit legfeljebb önigazolásra, tudatlan emberek megté- vesztésére használja. Maga az "iszlám terrorizmus" kifejezés is helytelen és félrevezető: néhány száz – esetleg néhány ezer – tévútra tért, kirívóan erőszakos (gyakran sérült lelkű vagy háborodott elméjű) ember magatartása alapján meg- 182 Ramakrishna, Kumar: „It’s the Story, Stupid: Neutralizing Radical Islamism in the Southeast Asia Theatre,” in Anne Aldis and Graeme Herd, szerk: The Ideological War on Terror: Worldwide Strategies for Counter-Terrorism, Routledge, London, 2006, pp. 128-142 http://www.comw.org/tct/fulltext/0509ramakrishna.pdf 183 A világ muszlim népességéről nincs megbízható adat. A leginkább érintett 60-70 állam népszámlá- lási és statisztikai eljárásai alapvetően különböznek egymástól. Egyes államokban a „személyazonosság” fogalma sem létezik – következésképp nem létezik azt igazoló okmány sem. Más államokban a nyilvántartás és dokumentáció megbízhatósága erősen kérdéses – például a szerző Irakban számtalan olyan személyazonossági igazolványt vizsgált meg, amelyben egy 5-6 éves gyermek arcképe volt; más Számos államban a kormány tekintélye nagy területeken nem érvényesül, a né- pességi adatokat népszámlálás helyett csak becsléssel tudják meghatározni (pl. Pakisztán). Az illegális bevándorlók (Európában és az Egyesült Államokban több millió) sosem kerülnek a felméré- sek látókörébe. Egyes államokban a vallási és etnikai hovatartozás önmeghatározás kérdése, má- sutt törvény tiltja a vallás nyilvántartását. A kereszténységgel és judaizmussal szemben az iszlám önmeghatározáson alapszik – így az sem mindig világos, hogy kit soroljunk a „muszlim” kategóri- ába (pl. drúzok, bahaí). És mint minden különleges elbánásra igényt tartó népcsoport, a muszlimok is politikai erőt keresnek a számokban: érdekük fűződik ahhoz, hogy minél nagyobb létszámot állítsanak magukról. Egy közeli példa: a 2001-es népszámlálás során Magyarországon 3,200 válaszadó mondta magát muszlim vallásúnak (http://www.nepszamlalas.hu/eng/volumes/26/tables/load4_1_1.html); ugyanakkor a Nemzetbiztonsági Hivatal 2005. évi évkönyve szerint a magyarországi muszlimok ennek háromszorosára, 15,000-re becsülik a hívők létszámát (http://www.nbh.gov.hu/evk2005/05-0041.htm). E tényezők eredője, hogy a muszlimok létszáma 1 milliárdtól 2 milliárdig bármekkora lehet attól függően, hogy a számokat felhasználó személy mit akar bizonyítani. 184 Masmoudi, Radwan: „The Silenced Majority” Journal of Democracy, Washington DC, 2003, Vol. 14, No. 2 125 bélyegez 1,3 milliárd embert, és megbélyegzi kultúrájukat, világnézetüket, törté- nelmüket. A terrorizmus kiváltó okait nem az elkövetők vallásában, hanem a politikai, társadalmi, gazdasági körülményekben (idegen megszállásban, idegen gazdasági, politikai, katonai és kulturális hegemóniában, kirekesztettségben, elmaradottságban, kilátástalanságban, gazdagok és szegények közötti polarizáció- ban, globalizációban) kell keresni. Ezekre kell politikai megoldást találni, és akkor a terrorizmus magától megszűnik – ha mégsem, akkor tárgyalások útján meg lehet találni a beszüntetéséhez vezető kompromisszumot. Az iszlámban politikai programot, a program erőszakos megvalósításához inspirációt, az erőszakhoz indoklást és áldozatokat dehumanizáló felmentést találó emberekre helyesebb az iszlámista kifejezést alkalmazni. A kettő közötti különbséget Kumar Ramakrishna így foglalta össze: „...iszlám, mint valamennyi nagy vallás, az egyént akarja megváltoztatni. Az iszlámizmus, mint valamennyi politikai ideológia, az állami hatalmat akarja megragadni, hogy megváltoztathassa a társadalmat.” A vélemény-spektrum másik végén az iszlám-kutatók egy lényegesen kisebb (és általában nem iszlám vallású)185 csoportja pontosan a fentiek ellenkező- jét állítja. Szerintük az iszlám lényegesen több, mint amit nyugaton általában a „vallás” fogalma alatt értünk. Igen, vallás is – egy hegemóniára különösen agresszíven törekvő vallás – de ezen túlmenően államigazgatási szabályzat, politikai és társadalmi ideológia, jogelmélet és katonai doktrína is. Ezért a "muszlim" és "iszlámista" közötti megkülönböztetés félrevezető: a muszlim terroristák egy- általán nem a vallás vadhajtásai, sokkal inkább annak úttörői és élharcosai; "mérsékelt" iszlám nem létezik, és a muszlim világban élő 1,3 milliárd ember valójában egyáltalán nem ítéli el a terroristák módszereit. A társadalmi-gazdasá- gi egyenlőtlenségek, kirekesztettség, elmaradottság stb. általános jelenségek szerte a világon, a legveszélyesebb terrorista szervezetek mégsem a legszegé- nyebb, legelnyomottabb, legkirekesztettebb társadalmakban fejlődtek ki. A szociológiai felmérések azt mutatják, hogy maguk a muszlim terroristák sem szenvedő alanyai az állítólagos kiváltó okoknak: általában rendezett családi hátterű, középosztálybeli emberek, szakképzettek, sokan valamilyen felsőfokú iskolát is végeztek.186 Ha a terrorizmus kiváltó okait keressük, akkor az általánosan, szerte a világon mindenütt érvényes körülmények helyett azokat kell azonosítani, amelyek csak a terrorista szervezeteknek termékeny talajt, védelmet és támogatást nyújtó társadalmakra jellemzőek.187 Egy olyan messianisztikus ideológia léte és 185 „Nem iszlám vallású” egyáltalán nem azt jelenti, hogy „felkészületlen.” A nevek magukért beszélnek: Bat Ye'or, Robert Spencer, Daniel Pipes, Bernard Lewis, Raymond Ibrahim, Ajay Sahni, Praveen Swami, Ibn Warraq, Magdi Allam, Peter Hammond. 186 Ez különösen igaz a nyugati világban aktív terroristákra. Sageman: Leaderless Jihad; Hudson, Rex A. (1999): The Sociology and Psychology of Terrorism: Who Becomes a Terrorist and Why? Library of Congress, Washington, DC USA 186 p. www.loc.gov/rr/frd/pdf-files/Soc_Psych_of_Terrorism.pdf; „Background of jihad recruits in the Netherlands,” Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), Hága, 2004.03.10. https://www.aivd.nl/actueel/andere-publicaties/andere-publicaties/background-of-jihad. 187 A „kiváltó okok” elmélet átengedi a terroristáknak az erkölcsi magaslatokat, mert legitimálja a politikai erőszakot. Kimondatlanul is elfogadja, hogy az egyenlőtlenségből, kirekesztettségből stb-ből 126 általános elfogadottsága tűnik a legfontosabb tényezőnek, amely nem ismeri a tévedést, és a kudarcok okát mindig csak külső tényezőkben látja; egy univerzá- lis igazság érvényesülése nevében dehumanizálja az ellenséget, leértékeli életét és engedi a gyengék és védtelenek támadását, és erőszakos választ diktál minden valós vagy vélt sérelemre. Mindkét álláspont képviselői (de az itt nem elemzett köztes álláspontok hí- vei is) bőven találnak dokumentációt véleményük igazolására. Minden vallás szent könyveiben, hagyományaiban és vallástudósainak műveiben igazolást és mentséget lehet találni szinte bármire – vagy annak ellenkezőjére. Ebből a szempontból a Korán nem különbözik sem a Bibliától, sem a Mormon Könyvétől, sem a hindu és szikh szent írásoktól; jogi hagyományai és vallástudósainak mű- vei nem különböznek más vallások hasonló forrásaitól. A mérsékelt iszlám iskola azokra a Korán versekre hivatkozik, amelyek tiltják az erőszakos térítést és arra intik az igazhitűeket, hogy kerüljék a túlkapásokat és bánjanak emberi mó- don a hatalmukba került keresztényekkel és zsidókkal. Hivatkozik történelmi példákra, amelyek szerint a „valódi iszlám” sokkal toleránsabb más vallásokkal szemben, mint a kereszténység. És ezt az álláspontot támasztja alá az európai társadalmakban sikeresen beilleszkedett muszlimok nagy száma. Az agresszív iszlám iskola szerint az iszlám tolerancia ritka epizódjait188 nem lehet általánosí- tani az 1,400 éves iszlám történelemre és a Marokkótól a Fülöp-szigetekig terjedő iszlám világra. Hivatkoznak a mai fundamentalista imámok prédikációira és a muszlimokat „Allah útján” a hitetlenek elleni harcra buzdító „kard versekre”, amelyek az iszlám fölülírás-doktrínájára szerint érvénytelenítik a korábbi, mérsékeltebb verseket. Ezt az álláspontot támasztja alá az Európában élő muszlimok magatartása is: a nyugati világ egyre több társadalmi jelenségében a muszlim közösség vagy az iszlám vallás ellen irányuló ártó szándékot fedeznek föl, és a legkisebb (akár valós akár képzelt) sérelemre, megerősítetlen hírre is egyéni vagy tömeges erőszakkal válaszolnak, amelynek eredménye lehet néhány kiégett gépkocsi, de lehet számos halálos áldozat is. De bármit mondanak a szent könyvek, bármit mondanak a tudós valláskutatók, vallás-magyarázók és prédikátorok, végső soron a hívők meggyőződése dönti el, hogy mi vallásuk lényege, tartalma, mondanivalója és útmutatása. Kü- lönösen igaz ez az iszlámra, mely nem ismer közvetítőt Isten és a hívő között; a szunnita irányzat (az iszlám világ közel 90 százalékára) az egyházi hierarchia intézményét sem ismeri. A vallási tantételeknek és dogmáknak nincs tehát olyan eredő sérelmek megoldását csak erőszakos úton lehet kikényszeríteni, és az erőszak mindaddig indokolt, amíg csak egyetlen kezeletlen sérelem is létezik. 188 Al-Andalus vallási toleranciája inkább legenda, semmint történelmi tény. A córdobai kalifátus „aranykora” például mindössze 100 évig tartott, csak egy viszonylag kis területre terjedt ki, és előtte is, alatta is, utána is voltak keresztény- és zsidóüldözések. Az ottomán birodalom toleranciája is vegyes képet mutat: nemcsak az Isztanbuli politikai változások, de gyakran a helyi politikai helyzet változásai is egyik napról a másikra gyökeres változásokat hozhattak muszlimok és hitetlenek viszonyában. Ye'or, Bat (2002): Islam and Dhimmitude – Where civilizations Collide,Farleigh Dickinson University Press, Lancaster, UK, 528 p. ISBN 0-8386-3943-7 és Fernández-Morera, Darío: „The Myth of the Andalusian Paradise”, The Intercollegiate Review, Wilmington, 2006, ősz, pp. 23-31. http://www.mmisi.org/ir/41_02/fernandez-morera.pdf 127 meghatározó, mértékadó forrása, mint a katolikusok számára a Vatikán; vitás vallási kérdésekben nincs a pápához hasonló tekintély, nincs csalhatatlanság mint végső döntő érv – és nincs excommunicatio (kiátkozás, kitaszítás) mint végső fegyelmező eszköz. Talán a takfír (istentagadás) vádja jön legközelebb – de a szélsőséges iszlámisták számára ez sem elrettentő erő: példaképük és inspirációjuk, Szajjíd Kutb már az 1960-as években érvénytelennek nyilvánította 1400 év vallás-magyarázatát és jogfilozófiáját, és kijelentette, hogy csak azok az igazi muszlimok, akik az ő útmutatását követik. Mindenki más, az egész világ – az iszlám világ is – a dzsahílija állapotában van,189 ami gyakorlatilag a takfír elő- szobája. Muszlim felkelés A vallás és politikai erőszak kapcsolatáról alkotott álláspontok ütközése és ütköztetése fontos a tudomány szempontjából, de napi aktualitás is, mert alapvető társadalmi és politikai döntések alapjaként szolgálhat. Az állam és a társadalom biztonságáért felelős szakember számára viszont mindez irreleváns. Nem ő dönti el, hogy melyik iszlám-kutató látja helyesen a vallás és az erőszak kapcsolatát. Nem mérlegeli, hogy egy támadást nemes cél vagy aljas szándék vezetett-e. Nem vizsgálja, hogy egy támadás kiváltó oka valós vagy vélt sérelem-e. A motivációt, a sérelmeket, a kiváltó okokat csak a hatékonyabb megelőzés, vagy (ha a megelőzés nem működött) az elkövetők gyors felderítése érdekében elemzi. Feladata az állam és a társadalom védelme az erőszakos, destabilizáló, felforgató támadásokkal, a politikai erőszakkal szemben – az elkövető motiváci- ójától függetlenül. Ebben sem a közvélemény kutatások, sem a „békés iszlám/erőszakos iszlám” iskolák vitája nem nyújtanak megbízható támpontot: a számtalan felmérés és tudományos elemzés ellenére megválaszolatlan (és való- színűleg megválaszolhatatlan) kérdés, hogy a fundamentalista iszlám agitátorai valójában mennyire képviselik az európai muszlimok álláspontját, mennyire bírják támogatásukat. Ebben a helyzetben a nemzetbiztonsági szakember számára a muszlim közösségek magatartása marad az egyetlen megbízható támpont. Ennek vizsgálata nyugtalanító és politikailag egyáltalán nem korrekt eredményre vezet. Európa muszlim közösségei egyre inkább gettókká, a gettók egyre inkább a dár al-iszlám részeivé válnak: tiltott zónák a nem-muszlimok, de még a helyi rendőrség számára is, és a kufr (hitetlen) világ elleni rajtaütések kiinduló bázisai. 190 Falaik között az iszlám világ szokásai, hagyományai és törvényei ér- 189 Qutb, Sayyid (1964): Milestones, Maktabah Booksellers And Publishers, Birmingham, 2006. pp.25,34, 93-95. http://www.scribd.com/doc/3295871/Milestones-Special-EditionSayyid-Qutb, Kepel, Gilles (2007): Dzsihád, Európa Könyvkiadó, Budapest, 858 p. ISBN 978-963-07-8235-7 pp. 53-65, és Eikmeier, Dale C.: „Qutbism: An Ideology of IslamicFascism” Parameters, 2007. tavasz, pp. 85-98. http://www.carlisle.army.mil/usawc/parameters/07spring/eikmeier.pdf 190 E jelenség Franciaország kb. 700 „kényes városi körzetében” (zones urbaines sensibles) jutott a legmesszebbre, de Brüsszel, London, Malmö és számtalan más európai nagyváros muszlim negye- 128 vényesülnek. Az állami intézményeket, az iskolákat, közösségi házakat, kliniká- kat, könyvtárakat (melyek a befogadó társadalomba történő beilleszkedés lépcsőfokai lehettek volna) vandalizálták. Az állam hatalmát és tekintélyét képviselő közhivatalokat és az azokat működtető tisztviselőket kiűzték, helyüket alternatív hatalmi központok vették át, melyek igényt tartanak a gettóban lakók hűsé- gére és támogatására (és ha kell, erőszakkal kikényszerítik azt) – ugyanakkor hangosan követelik a központi segélyeket és szolgáltatásokat.191 Az európai muszlimok létszámának növekedésével megkezdődött az iszlám befolyás kiterjesztése – elsősorban a saríja előírások akár erőszakkal is történő betartatása – a befogadó társadalomra is. Ez eleinte lassan és szinte észrevehetetlenül történt, de mára a folyamat fölgyorsult. Homályos forrásokból bőkezűen finanszírozott muszlim szervezetek követhetetlen és feltérképezhetetlen hálózatai lobbiznak, nyilatkoznak, magyaráznak, kioktatnak, követelnek, tüntetéseket szerveznek – és egyre gyakrabban fenyegetnek, ha követeléseik nem teljesülnek. Beleszólást követelnek a tankönyvek tartalmába és követelik az iszlám alapelveinek oktatását az iskolákban. Elvárják, hogy a munkaadók a munkahelyen létesítsenek imatermet és rituális mosakodásra alkalmas mosdót, vegyék figyelembe az iszlám előírásait (pl. az alkoholra és sertéshúsra vonatkozó tilalmat) mikor feladatokat adnak muszlim alkalmazottaiknak, munkarendjü- ket az iszlám naptár és napirend alapján szabják meg.192 Követelik a nemek kü- lönválasztását a közoktatásban, sportban, egészségügyi ellátásban, strandon, és követelik a muszlimok vallási és erkölcsi érzékenységét a legkisebb mértékben is sértő társadalmi jelenségek elfojtását.193 Erőltetik az iszlám feltétlen tiszteletét, és akár erőszakkal is elfojtanak minden kritikát,194 és ennek érdekében eröltetik a dei sem járnak messze ettől az állapottól. A francia zónákról lásd a Décret n° 96-1156 du 26 dé- cembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles miniszterelnöki rendeletet (http://www.admi.net/jo/AVIV9604443D.html). Részletes térképeiket lásd itt: http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/chercherZUS.htm. Naprakész információ nincs: a francia kormány 2002. óta nem egészíti ki és nem pontosítja az adatokat. 191 „Separate laws for Muslims' idea slammed” The Local, Stockholm, 2006. április 28. http://www. thelocal.se/article.php? ID=3674&date=20060428&PHPSESSID=d268bd3504742c3d788355992e85c1ea; „Towards Greater Understanding – Meeting the Needs of Muslim Pupils in State Schools” Muslim Council of Britain, 2007.02.20, http://www.mcb.org.uk/downloads/Schoolinfoguidancev 2.pdf; Spengler: „Europe in the house of war” Asia Times, Hong kong, 2008.02.12. http://www.atimes.com/atimes/Front_Page/JB12Aa02.html; Fallaci: La forza della ragione, p. 79. 192 A napi öt ima első pillantásra nem tűnik nagy ügynek (legfeljebb három esne egy normális mű- szakba) – de mégis összeadódik napi 30-45 percnyi munkaidő kieséssé. A hajnali és alkonyati imák időpontja minden nap más (szigorúan a napfelkelte illetve naplemente határozza meg) – ez megnehezíti a muszlimok alkalmazását a pontosan időzített munkafolyamatokban (pl. menetrendszerű közlekedésben). 193 „Fatwa for 'gay Jesus' writer” BBC News, London, 1999. 10. 29. http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/493436.stm; Gammell, Caroline: „Muslims call for 'no-go' CoE bishop to resign” Daily Telegraph, London, 2008, 01.07. http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2008/01/07/nmuslim107.xml 194 Theo van Gogh holland filmrendezőt megölték. Ettore Capriolot és William Nygaardot (Salman Rushdie olasz illetve norvég fordítóját) súlyosan megsebesítették. Salman Rushdie, Robert Radeker, Fleming Rose, Ayan Hirsi Ali, Geert Wilders, Magdi Allam és száz más közéleti személy csak testőrök védelmében mutatkozhatnak a nyilvánosság előtt, mert kihívták a muszlimok haragját. 129 hosszú évszázadok során, súlyos áldozatok árán kiharcolt európai szabadságjogok korlátozását is: szó sem lehet szekularizmusról és nemek egyenlőségéről; demokrácia, alkotmány, vélemény-, intellektuális- és tudományos szabadság is csak addig terjedhetnek, ameddig a saríja azt engedi. Az Egyesült Királyságban saríja bíróságok működnek,195 melyek egyelőre csak a muszlim közösségeken belüli, önként eléjük vitt polgárjogi ügyekben döntenek. Kérdés, hogy mikor sikerül kierőszakolni a Korona bíróságaival egyenrangú státuszt, mikor követelnek kizárólagos jogot a muszlimok fölött ítélkezni mind polgári mind büntetőjogi ügyekben, és mikor hoznak először ítéletet nem-muszlimokat is érintő ügyben. Nigériától a Fülöp-szigetekig a vallási indíttatású rajtaütéseket, zavargásokat és pogromokat muszlimok kezdeményezik a nem-muszlim vallások hívei és a takfirnak tartott muszlimok ellen. Vannak kivételek (pl. 2002-ben Indiában a gudzsaráti zavargások), de vitathatatlan, hogy ma a politikai erőszak elsődleges forrása az umma, leggyakoribb motivációja a „jogos felháborodás” az iszlámot ért valós vagy vélt sértés (Mohamed-karikatúrák, egy Mohamed nevű plüssmaci,196 egy állítólag összegyűrt, eltépett, megtaposott, vagy más módon tiszteletlenül kezelt Korán197) miatt, vagy az umma védelme a káros befolyástól (pl. keresztény misszionáriusoktól Birmingham utcáin198). Az eredmény lehet néhány kiégett gépkocsi, de lehet akár több száz halálos áldozat is. A mártír-videókon a terroristák harcos, igaz muszlimként, a dzsihád katonájaként, reménybeli mártírként definiálják önmagukat, tetteik fő motiváló tényezője az iszlám hit és az umma védelme. A terror-támadások hátterének felderítése során gyakorlatilag minden esetben fény derül a vallási háttérre, ami gyakran pincében vagy garázsban működő titkos imaterem egy zug-prédikátorral – de gyakran egyáltalán nem az. A Finsbury Park Mecset199 például az egyik legnagyobb Londonban, a helyi vallási élet egyik kiemelkedően fontos intézmé- nye – pincéjében mégis fegyverismereti oktatást tartottak, és számos nemzetközi hírű terrorista (Richard Reid, Zacarias Moussaoui, Kamel Rabat Bouralha, Yacine Benalia) látogatta, és több tucat önkéntes a mecset segítségével jutott el afganisztáni kiképző táborokba. Nem állja meg a helyét az az állítás, hogy az „iszlám nevében fellépő”, „iszlámra hivatkozó” terroristák az iszlám világ elenyészően kicsi részét – mind- 195 Hogg, Clare Dwyer és Wynne-Jones, Jonathan: „We want to offer sharia law to Britain” The Telegraph, London, 2008. 01.19. http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml;jsessionid=IE2H35B2OOCFBQFIQMGCFGGAVCBQUIV0?xml=/news/2008/01/20/nsharia_120.xml&page=2 196 „Mohamed teddy bear teacher, Gillian Gibbons, is spared lash but gets 15 days in jail,” The Times, London, 2007.11.30. http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/africa/article2971369.ece 197 „Muslim migrants riot in Athens,” The Age, 2009.05.24. Melbourne, http://www.theage.com.au/world/muslim-migrants-riot-in-athens-20090523-bixy.html 198 Webb, Al: „Missionaries accused of 'hate crime' in Muslim neighborhood,” The Pew Forum, Washington DC, USA, 2008.06.0 2. http://pewforum.org/news/display.php?NewsID=15747 199 A mecset 2005-ben új nevet kapott: Észak Londoni Központ Mecset. 130 össze néhány ezrelékét, legfeljebb egy-két százalékát – képviselik. Maguk a terroristák talán valóban nagyon kevesen vannak, de nem magányos farkasok: egy óriási nemzetközi támogató hálózat áll mögöttük, mely ellátja őket információval, iratokkal, pénzzel, rejtekhellyel, kapcsolatokkal, kiképzéssel, eszközökkel, doktrínával, ideológiai, harcászati és hadműveleti útmutatással. És a terroristák a politikai erőszak elit kommandói. De a politikai erőszak csak akkor igazán hatásos, ha szélesebb spektrumot fed le, mint a pokolgépek és a célzott likvidálás – az elit csapatok mellett bőven szükség van egyszerű „gyalogos katonákra” is. Egy összetépett Korán miatti „spontán” utcai zavargáshoz, párizsi zsidó gimnazisták felpofozásához, egy italbolt összetöréséhez inkább létszámra van szükség, semmint magas színvonalú kiképzésre vagy halált megvető eltö- kéltségre – és a jelek szerint a létszám rendelkezésre áll. Az „elenyészően kicsi, mindössze néhány ezrelék, legfeljebb egy-két szá- zalék” becslést eddig nem sikerült pontosabban meghatározni. A számok egy ezreléktől200 10-15 százalékig201 terjednek. Ez három nagyságrendnyi különbség – valójában tehát nem is becslésről, inkább csak találgatásról beszélhetünk. A Né- metországban működő 28 iszlámista szervezetnek összesen kb. 32,000 tagja van. Ez az országban élő muszlimok kb. 1 %-a – de ebből az egy adatból még nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy németországi muszlimok között elszigetelt jelenség az iszlámizmus. A családi kötelékek a muszlimok számára általában nagyon fontosak ezért indokolt figyelembe vennünk a családtagokat is.202 De tudnunk kellene azt is, hogy a 3.2 millió muszlim mennyire kész más, nem-iszlámista és nem-muszlim szervezetekhez csatlakozni. És ismernünk kellene a tagság demográfiáját is – elsősorban életkorát, nemét, iskolázottságát, anyagi helyzetét, mert ezek a közösségen és a családon belüli befolyás legfontosabb tényezői. És ezt az elemzést el kellene végezni valamennyi európai államban, mert a németországi (nagyrészt török) muszlimokról így alkotott kép nem sokat mondana Franciaország nagyrészt algériai, Spanyolország nagyrészt marokkói, az Egyesült Királyság nagyrészt pakisztáni és bangladesi muszlim közösségeiről. Ha kevesen is vannak a politikai erőszak „iszlám nevében fellépő”, „iszlámra hivatkozó” apostolai, nem felejthetjük el a számos történelmi példát arra, hogy egy világmegváltó ideológiát követő, jól szervezett, jól finanszírozott, fizikai erőszakra kész mozgalom az erőszak és az erkölcsi nyomás ügyes kombiná- ciójával lényeges számbeli hátrány ellenére is úrrá tud lenni kevésbé összetartó, harcra kevésbé kész ellenfelein. A képlet egyszerű és hatékony. Először meg kell semmisíteni az aktív ellenfeleket, hallgatásra kell kényszeríteni a semleges kí- vülállókat és a kevésbé aktív ellenfeleket, hogy úgy tűnjön: a mozgalomnak nincs ellenzője és nincs alternatívája. Ez óriási erőt ad a mozgalomnak, mert a mérsékeltek elszigetelődnek és a sajtó – különösen a külföldi sajtó, mely nincs 200 Kis-Benedek József: „A nemzetközi terrorizmus jelenlegi tendenciái Európában,” Felderítő Szemle, V. évfolyam, Különszám, 2006. január, pp. 12.. 201 Daniel Pipes, Global Sunday, Global TV (Canada) 2003.09.28. http://www.danielpipes.org/article/1270. 202 Feiler: „Die Grösstre Gefahr…” 131 tisztában a helyi körülményekkel – a mozgalmat a nép választásának állítja be. A semleges kívülállók és passzív ellenfelek elhallgattatá

A sajtó menekültjei.

 2015.09.04. 14:41

"Nézzétek a geci magyarokat hogyan bánnak a szegény éhező szíriai menekültekkel!"

Ez világít a fél világ újságainak címlapján, mellette a képekkel, amikről persze itthon már kiderült hogy csak kiválóan beállított pillanatképek,és persze szó nincs semmi ilyesmiről... Nem gondolnám hogy ennyi véletlennek feltétlenül be kell következnie egymás után szépen sorban... Először az Ukrán válság,aztán Görög,aztán újabb kormánybuktatási kísérlet magyarországon... Ennyi minden ha összejön az nem lehet véletlen...de nem ám...!

Mindeközben, bennem csak erősödik a gondolat folyamatosan hogy ha most az MSZP kormányozna már bedőlt volna az ország többször egymás után, és úgy basznak ki minket a shengeniböl mint a macskát szarni...talán még a görögöktől is rosszabbul járunk...vagy ami a legrosszabb:vissza jönnek az oroszok...segíteni....

Na mindegy,ennek is egyszer vége lesz,addig is érdemes lenne a tisztelt európai választópolgárokat normálisan a tényekről tájékoztatni,és nem a szenzációs hülyéről, aki a saját feleségét meg a gyerekét bebaszta a sinek közé ,csak hogy készülhessen pár jó felvétel...

A gyökér...

Érdemes a fickó arcát nézni amikor az asszonyt lelöki a sinek közé..egy kegyetlen barom, akinek semmi nem számít...még azt sem tartom kizártnak hogy az ISIS egyik beépített embere...

És akkor az osztrák humanitáriusok megjönnek és elautókázzák őket a németekhez...na azt megnézem..mit szólnak a németek ehhez...újabb idióták...fel sem merül senkiben hogy vajon miért nem akarnak regisztrálni a nagyon tisztességes,nagyon szegény ájfónos menekültek?Vajon miért a zöldhatáron jön?Miért nem a normál határátkelőn?

Az a gyanúm ezt hamarosan megtudjuk...

De addigra már késő lesz...

Néhány videofelvétel a "gonosz magyar rendőrökről" és a szegény szerencsétlen menekültekről:

https://www.youtube.com/watch?v=7L3eSbpETf8

https://www.youtube.com/watch?v=5E20d4-UW2E

 

és hogy hol vannak a valódi menekúltek? 

Ennyien,és itt: https://www.youtube.com/watch?v=Z2yYsXwlmCU

 

 

Címkék: únió menekültek Orbán

Az idei év első három hónapjában 185 ezer új menedékkérőt regisztráltak az Európai Unió tagállamaiban, több mint felük Németországban és Magyarországon folyamodott menekültstátusért(Eurostat).

Németországban 73 120 új menedékkérelmet nyújtottak be, Magyarországon pedig 32 810-et, ami 40 illetve 18 százaléka az összes új menedékkérelemnek A magyar határt átlépő menedékkérők döntő többsége, 22 830 fő Koszovóból érkezett, jóval kevesebb, 4020 menedékkérő jött Afganisztánból és 2415 Szíriából.

Ennek fényében,és persze tudva hogy mostanra azért már a Francia,és az Olasz is kissé másképpen látja a nagy európai humanitárius liberalizmust,és persze a napokban megjelent menekültes kamionos videókat is figyelembevéve..... 

TÉNYLEG AZ MOST A LEGFONTOSABB, HOGY FIKÁZZUK AZT A KURVA KERÍTÉST, CSAK AZÉRT MERT AZT A FIDESZ TALÁLTA KI?

Inkább gondolkodjunk már egy kicsit,ha eddig nem kellett kerítés,vagy mert a franc se akart idejönni,vagy mert eddig leszartuk mert mentek tovább....

Most meg hirtelen mégis kell...

Akkor most, vajon már ide akarnak jönni,vagy már nem mehetnek tovább....?

Bármelyik is áll meg,annak a sok idiótának akik nap mint nap csak azért kelnek fel hogy valamit-valakit fikázhassanak,ideje lenne átgondolni a stratégiát...

Mert ha teszem azt,egy pillanatra feltételezzük hogy:

Magyarország kormánya nem teljesen hülye. Csak az elmélet kedvéért tegyük fel...nem kérek többet csak ennyit...gondolkodjunk el rajta... És mondjuk, képzeljük el, hogy mégis mi lenne a helyes döntés?

1.kinyissuk az EU határait,és gyertek! Mindannyian! ahányan csak vagytok! viva la liberalizatione!víva Conchita!

2.lezárjuk a határokat.és csakis a politikai menekülteket engedjük be.

3.beengedünk minden menekültet de tovább küldjük őket brüsszelbe...

Na? Melyik legyen?

Az uccsót már fújhatjuk abban már megegyezett a sok főfasz hogy ahol kérelemért folyamodnak ott kell őket befogadni és ennyi...

Ha az internetes blogírók,ujságírók,és eu-s politikusok írásait, nyilatkozatait nézzük,akkor nem csinálhatunk kerítést mer az vasfüggöny!!! aztat meg a magyar lerombolni szokja,és nem építeni(persze ezt már sehova nem írták oda....).

vagyis marad a Conchita version... 

Hát nemtom...én azt mondom:   Fuck OFF köcsögök,nem azért szoptuk a faszt mostanáig hogy most idegyere azt kinyírd a tesómat,anyámat,apámat 3€-ért,a nagy európai liberalizmus királynője miss(mr?) Conchita Wurst nevében....A munkámat nem féltem mert sosem volt am egy ingyenélő balfasz,akit az első jöttment kedvéért kirúgnak a cégtől...aki ilyen azért nem kár,jöjjön is helyette más,értelmes ember.

Pesze mindíg akad pár idióta akik azt hiszik az emberek majd egyszer biztosan megjavulnak,és az tuti hogy az én rokonaimat nem fogja egy ilyen bevádorolt albán maffiózó kinyírni hobby-ból.... persze hogy nem...a tiéddel kivétel tesz majd....Éppolyan nagy ostobaság ez az elmélet mint a másik véglet ami anno a fasizmusban és a teljes idegengyűlöletben csúcsosodott ki... egyik sem jobb a másiknál.

Az igazság valahol félúton lehet.Nem hinném hogy minden egyes bevándorló bűnöző...ugyanakkor azt sem hiszem hogy ne lenne az, egy nagy százalékuk. A hatalmas EU már megint röhög a markába,mert nem láttam egyetlen hiradóban sem hogy Brüsszelbe,vagy luxemburgba tartó menekült konvojok lennének...Az is érdekes hogy éppen az angliába tartó kamionokat rohamozzák meg...és az felmerült hogy az angolok mit csinálnak ezekkel?Erről nem volt videó....És vajon mennyi kárt tesznek az áruban amit a kamion visz? ... a magyar biztosító meg csak annyit mond majd: elnézését kérjük,de hiába fizette évek óta a biztosítását,erre sajnos nem vonatkozik

 Szóval szerintem valójában a következő a helyzet:

Ha ezen a szakaszon van kerítés,akkor nem jönnek erre,hanem kikerülik és jönnek rományián és horvátországon keresztül. Mindkettő EU tagállam,menekült bejelentkezik,és szépen ott marad....helószia....

A pöcsöm óriásplakátokon meg megint kaszált valaki pár millát azt annyi... gyökerek...

 

 

 

                             NE GYÚJTS RÁ BAZMEG!

Címkék: dohányzás cigi leszokás

 Genyók márpedig vannak.

Ez tény.

De azért kissé furcsa nekem ez a történet....eleinte...aztán nyilvánvalóvá válik hogy valójában mi a lényeg...

Az RTL Klub Híradójának információi szerint Fodor Ibolya – a fenyegetőzéseiről, hazaárulózásáról és sikkasztási ügyéről ismertté vált pécsi exfideszes(Mocskosfideszszámláló:1) képviselő – közmunkásokkal újíttatja fel albérletét. A televízió híradójának nyilatkozó közmunkás elmondása szerint Fodor Ibolya kedvezményeket is ígért neki albérletén végzett munkáért cserébe (áljunk csak meg itt egy pillanatra.. Kevés volt a kedvezmény? Valaki többet igért? Mert azt azért erősen kétlem hogy az önérzetében sértve érezte magát a delikvens és ezért felnyomta Ibikét,tudva hogy az öreglány innentől kezdve ott szopatja majd ahol csak tudja,szemben ugye a beígért kevezmények...hmmm...érdekes....) Közben Czomba Sándor munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár azt találta mondani, hogy nem hisz a közmunka mindenhatóságában és nem is akarják hosszabb távon fenntartani.

Immár sokadszorra bizonyosodott be, hogy a közmunka jelenlegi rendszere számos megalázó helyzetet teremt a benne dolgozni kényszerülők számára (hát igen...rohadt megalázó lehet dolgozni annyi év után...főleg annak aki még nem csinált olyat). Ráadásul az elvetemült fideszes(Mocskosfideszszámláló:2) politikusok közreműködésével olyan visszaélésekre adhat lehetőséget (akkor most vagy életében nem járt még önkormányzaton az író,vagy teljesen hülyének tetteti magát,mert amióta feltalálták az önkormányzat,vagy korábban a városi tanács,intézményét ez azóta így meg minden kibaszott faluban....), mint amire rávilágított a fideszes(Mocskosfideszszámláló:3) támogatással mandátumot szerzett pécsi képviselő újabb botrányos ügye (ez nagyon fontos info amúgy(mármint hogy fideszes támogatással szerezte a mandátumot), de lefelejtette az író innen hogy azóta ez már elmúlt...). De ilyen volt az is, mikor Szigetváron - az azóta elzavart - fideszes (Mocskosfideszszámláló:4) városvezetés közmunkásokatvezényelt ki tüntetni Bajnai Gordon ellen.(Háát nemtom...lehet... de asszem ha leszóltak volna a libakombinát környékére hogy mivan jöttek volna önként ezrével az emberek)

Az Együtt nevében ma fel is szólítottam (kemény vagy mint a koporsószög wazze...) Pintér Sándor belügyminisztert, hogy azonnal vizsgáltassa felül Fodor Ibolya pécsi exfideszes (Mocskosfideszszámláló:5) képviselő egyesületének, a Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért (KÉK) Egyesületnek a hatósági szerződését(ennek meg mi a faszom köze van a csóró melóshoz?). Akármit is állapítson meg a vizsgálat az egyesület közfoglalkoztatási tevékenysége kapcsán, az már az elmúlt hónapok történései alapján is világos, hogy Fodor Ibolya nem méltó a pécsiek képviseletére, ezért azonnal távoznia kell a közéletből! (még ha télleg egy genyó..akkor is,ezt hagy döntsék már el a pécsiek...)

Eközben Ózd (nem Pécs,és így már országos a probléma ugye....) önkormányzata olyan kamerákat szerzett be, amelyek lehetővé teszik a közmunkások folyamatos megfigyelését(valaki rájött hogy basznak melózni és amint lehet eladják a nekik kiadott szerszámokat...) – írta mai számában a Népszabadság. Amint a napilap írja, a közmunkásoknak nyilatkozniuk kell, hogy a felvételek további felhasználásához is hozzájárulnak, ez feltétele a munkavégzésnek. (és a havi fizetésnek)

Ahogy Szigetvári Viktor is megfogalmazta közleményében: A fideszes(Mocskosfideszszámláló:6) közmunkaprogram elszegényít és elvág minden kiutat (az ingyen  pénztől..ja....amúgy bármikor visszamehetsz dolgozni). Bezár a nyomorba ( ha mégsem akkor az Együtt PM majd kienged,de inkább menjél vissza dolgozni...). A jobbikos közmunkaprogram-alkalmazás emellett még a közmunkások személyiségi jogait és emberi méltóságukat is sárba tiporja. (igen, és bármi ami munkának minősül az nekem is rombolja az emberi méltóságom! Munkanélkül Kenyeret!)

Erre most olvasom az index.hu tudósításában, hogy Czomba Sándor a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára ma az InfoRádió Aréna című műsorában úgy nyilatkozott, hogy "talán furcsa lesz, amit mondok: nem hiszek a közmunka mindenhatóságában és más sem hisz. Nem az a lényeg, hogy ezt a foglalkoztatási formát hosszú évekig, évtizedekig tartsuk fönt". (Stimmel,nem mindenható a közmunka,vagyis nem megoldás minden problémára. És valóban, nem az a cél hogy évtizedekig ilyen formában kelljen hozzászoktatni a munkához egyes honfitársainkat)

Ha már Czomba úr  bizalma is megingott (ezt meg hol a faszomba hallotta?) az eddig rezsicsökkentés szinttű demagógiával kezelt közmunkában (MI???), akkor barátsággal (naneeee) jelezném, hogy a Váradi András Alapítvány a kilátástalan közmunkába szorított álláskeresők számára dolgozott ki egy olyan programot, (adtok nekik pénzt? munka nélkül? jövök én is!)amellyel többségük végre valódi munkahelyhez jutna  (mostanra inkább már sírnom kell a sok hülyeségtől,hát hogy a faszomba ne akarna valaki "rendes" állást kapni? Csak mondjuk ha a 20.cigót rúgják ki ugyanonnan (ahová te benyomtad) és megkérdezik hogy ki fogja az ellopott értékeket kifizetni,akkor esélyes hogy nem kiabálsz majd olyan nagyon....). A közmunkarendszer ugyanis jelenlegi formájában sem a munkaerőpiacra nem vezet vissza (miért nem?Talán anyagi biztonságotjelent??), sem a megélhetéshez nem nyújt biztonságot (miért nem?Talán vissza akarnak terelni a munkaerőpiacra?). Az Együtt pártalapítványának célja, hogy a zsákutcát jelentő(bullshit,menjél dolgozni) és ma megalázó körülmények között végzett közmunka (utcát kell söpörni meg füvet nyírni,hetente egyszer én is megalázom magam a házam előtt....) helyett minél többeknek nyújtsunk segítséget ahhoz, hogy valódi munkát találjanak, olyat, amellyel ismét elkezdhetik tervezni saját és családjuk jövőjét (valamint anno az MSZP-nél és az SZDSZ-nél edződött tagjaink pontosan tudják hogyan kell az alapítványi zsetont úgy lenyúlni hogy senki ne jöjjön rá...mellesleg a családok jövöjét az utóbbi 10 évben egyedül a Fidesz támogatta....). Az Együtt pártalapítványának javaslata egy vitairatban van összefoglalva, amelyet a következő hónapok során széleskörű vitára bocsátunk, hogy a terület érintettjeit bevonhassuk a végleges koncepciónk kialakításába.(Bullshit...A tetves életben soha semmit nem fogtok megcsinálni,csak a koncepciótokat próbáljátok majd ráerőltetni valamelyik nagypártra...és aztán mutogattok rájuk hogy nézzétek nem akarnak nektek segíteni...)

 

Hát...így is lehet a sorok között olvasni...

 

Forrás: http://index.hu/index2/#bloghu/berkeczbalazs/2015/05/13/mi_legyen_a_kozmunka_intezmenyevel

Címkék: közmunka Fidesz együtt pm

Vajon van még lejjebb.....?

 2015.04.29. 19:42

uj_bitkep.bmp

A mai index címlap:

14blogból 9 szarfröcskölés... ez kell az index címlapra...ez hozza a kattintásokat,az meg a lóvét....ugye...

Ez lenne a demokrácia?

Ez lenne a rettentően cenzúrázott Sajtó?

Ez lenne a "szabad" sajtó?

Ez hányinger...

A szomorú magyar valóság

 2015.04.23. 15:15

Lassan de biztosan beérik amit megjósoltam, és a sok idióta gulifillérbaszó, szépen átirányítja a lakosság értelmesebb felének egy részét, a jobbik szavazói közé.

Miért?

Mert a baloldali kamupártokra az életben nem fog szavazni ezen emberek közül egy sem az tuti,a Fideszt folyamatosan nyomás alatt tartó média zsongását pedig(lopnak,lopnak,lopnak,lopnak) lassan elhiszik az emberek...

Persze nem merném egyértelműen kijelenteni én sem hogy: nem...   naná...nagy a kísértés az biztos...de legalább nem annyit mint az elődeik...legalább valami marad nekünk is.

Rettenetesen elszomorít hogy milyen rövid az emberek emlékezete... 4-5 év... ennyi kell ahhoz hogy a múlt megszépüljön... nagyon gáz...Most már megint ott tartunk hogy a Fletó rendes ember,a Bajnai méginkább (bár azért az értelmesebbje nyilván tisztában van vele hogy miért is olvasta fel a kis levélkéjét a nemzetiben előadás után a hülye labanc....),Az LMP meg egyenesen a nép hősének kiáltja ki magát... beszarás...mintha sosem létezett volna az SZDSZ....

És közben senki sem teszi fel a kérdést hogy:

Vajon jobb a helyzet mint 6 éve?

Vajon AZOK ott,megcsinálták volna ugyanezt?

Vajon ÉN hol tartanék ha marad a komcsi kormány,vagy ha 2014ben visszajön?

Mert ez volt a nagy terv.. ez teljesen nyilvánvaló,még az idióta fanatikusoknak is elismeri a nagyrésze ,hogy a terv így szólt:

Mentsünk ki annyi lét amennyit csak bírunk

Pusztítsuk le a gazdaságot amennyire csak lehet

Adósítsuk el az embereket örökre...meg még egy kicsit...

Végül pedig az országnak is vegyünk fel egy akkora kölcsönt, amit KIZÁRT hogy vissza tudjanak fizetni

És akkor, 4évvel később, miután belebuktak a kis butusok,szépen kezdjük előről az egészet....

A baj csak az hogy akkora öngólokat rúgott a baloldal hogy itt 12évvel később sem lesz baloldali kormány...Ráadásul kiderült hogy még ekkora nagy szarból is ki lehet húzni az országot,és még az eladósított polgároknak is jut valami kicsi segítség...Ezek tények.EZ mostanra teljesen nyilvánvaló. Mit csinált erre a sok rohadék? Ha nekem nem jó akkor neked se legyen(igazi magyar mentalitás ugye....) és minden még megmaradt hatalmát arra fordítja hogy a Fideszt lejárassa....még az sem érdekli hogy a jobbik malmára hajtja a vizet...naná hogy nem...hiszen akkor újabb 4 év múlva már ők lesznek a legnagyobb esélyesek...vagy legalább is ezt gondolják... 

Nagy kérdés hogy a jobbik képes lesz e önálló kormány alakításra. Valószínűleg igen,valakivel összebútoroznak majd azt annyi...nem lennék meglepve ha az MSZP lenne az...

A valódi kérdés azonban ez:

Vajon Európa hogyan fogja fogadni a szélsőjobboldalt a magyar kormány élén.....?

Vajon Európának leesett már hogy mi következik 2018-ban?

Vajon a magyaroknak leesett már hogy, kb ugyanilyen volt a politikai helyzet az 1920-30as években?

Az Index csodálatos világa....

 2015.03.12. 16:25

Kicsit csodálkozom hogy még nem varrta az index, a Zorbán nyakába egy az egyben a teljes brókerbotrányt...

Sőt!

Mintha erősen visszavett volna a Viktor ellenes propagandából... ma mindössze a cikkek 40%-a volt kormány(fidesz,viktor,)ellenes. Szemben a korábbi 80%-al....

Hm... érdekes.. valami készül...

2015.03.12

 

És IGEN!

Újra 90% fölött a fikázások és az egyéb hírek aránya!

2015.03.16

Olvasom a napi szart azt szembejön ez a cikk:

Nem Orbán a hibás, hanem a magyarok!

Hát mondom lássuk... azt mindjárt be is sokkoltam... 

nos... 

Tisztelt Judy Dempsey, a több mint száz éves nemzetközi külpolitikai kutatóintézet (Carnegie Europe) vezető elemzője.

Ha ezt a cikket egy átlag (értsd:nem tökhülye)magyar elolvassa akkor a következő jut az eszébe kb. a második mondatnál: Na ez sem a magyaroknak írta a cikkét...

miért?

Mert az átlag magyar tisztában van vele hogy ekkora baromságot még a világon nem írtak le sehová:

Hát hogyan ?

 " A magyar alaptörvény immáron a hozzáértés és az elszámoltathatóság fölé helyezi a lojalitást és a behódolást."

Hát hülye vagy?

"A magyarok az elmúlt öt évben semmilyen kitartónak nevezhető ellenállást nem mutattak a demokrácia szisztematikus leépítése ellen, amelyet Orbán végrehajtott."

És hogy mivan????

 "Az állampolgárok megelégelhették a Fidesz hatalomgyakorlását - legalábbis erre utal, hogy a demokratikus ellenzék közös jelöltje jelentős különbséggel győzött. Hiába házalt a kormánypárt a szavazóknál egy uszoda építésének ígéretével, illetve gyakorolt nyomást rájuk azzal, hogy jelezte: el is veszthetik az ország vezetésének jóindulatát."

És utána leírja hogy BEZZEG ROMÁNIA!

és kifejti hogy miért...

Aztakurva... Sírnom kell a gondolattól hogy ez az ember egy: "több mint száz éves nemzetközi külpolitikai kutatóintézet (Carnegie Europe) vezető elemzője."

Nincs min csodálkozni hogy két világháború is volt az elmúlt száz évben... ha ezek végig ezt csinálták... legalább tudjuk miért lesz egy harmadik is...

Forrás:http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nem_orban_a_hibas_hanem_a_magyarok.594151.html

Orbán Putyinovics Viktorov

 2015.02.18. 11:50

Szóval eljöve hozzánk a nagy konspirátor....  A röhejes az az egészben hogy kíváló Indexes és egyéb "ujságíróinknak" sikerült a következő eseménynaplót, koklúziót felállítani(értsd:sulykolni a népbe)

-Orbán Viktor lop.

-Putyin egy rohadt diktátor(és egyéb negatív jelzők tömkelege).

-Orbán Viktor gyáva, és lop.

-Putyin egy rohadt genyó aki az 56os forradalmat meggyalázza.

-Orbán Viktor meggyalázza az 56os forradalmat, és lop is.

-Putyin akkora felhajtással jött mint még senki.

-Orbán Viktor béna politikus. Ja, és lop.

-Putyin és az orosz diplomácia leszopatta európát.

-Orbán Viktor segítségével,aki áruló lett, és még lop is. (ezért mostantól a neve kisbetűvel íratik!)

-Vlagyimir Vlagyimirovics egy igazi sikeres államférfi akit csak tisztelni és félni lehet

-orbán viktor egy ostoba magyar, aki lop és áruló is (és még mindenféle negatív jelzők tömkelege)

-Vlagyimir Vlagyimirovics egy megfeszített tempójú villámlátogatáson járt Magyarországon(a zorbánnál aki lop!) és bár rendesen elcsúszott a napirendje, azért még meglátogatta Áder Jánost is(aki a lopós orbán spanja!)és szegénykém csak este 10kor indulhatott haza.

-az a gyökér orbán most jól megcsinálta, miatta mostmár nem csak a hülye magyarok hanem az egész full korrekt EU bajba került,és miatta ki fog törni az armageddon,és ha van isten akkor még a pokolnál is rosszabb helyet talál neki, mer ez már télleg több a soknál!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Szóval kb ennyi jön le a tegnapi és mai hírekből.

Ezt tudja a minden fórumon, többszörösen díjnyertes Index... hát nem csodálatos?

Különösen gusztustalan volt látni a hiradóban azt az 1db Femen (vagy mialófasz...??) aktivistát aki félmeztelenül üvöltött az utcán miközben kb kétszáz újságíró követte minden mozdulatát....(Ebből lesz az új hűtőm gecó! De lehet annyit kapok egy képért hogy új tv is lesz!! hihiiiííí) Gusztustalan...  ja. Na és persze a különböző mikropártok szájkaratésai is nagyot alkottak.... bazmeg én mostanra tényleg eljutottam oda hogy némelyiket lecsuknám a picsába mert akkora ökörségeket terjeszt hogy az már büntetendőnek kellene hogy legyen. És persze mindeközben senkinek halvány fogalma sincsen hogy: minek jött ide Putyin...? Mert nem volt véletlen sem az időpont ,sem a felhajtás, semmi. Minden egy előre gondosan megkoreografált terv szerint ment,ezt a vak is láthatja. Persze semmi köze a 96os gázszerződéshez, vagy pakshoz.Vagy hogy Putyin el lenne szigetelve. Faszt. Itt valami más volt a lényeg,amit még kb 20évig nem fogunk tudni. és utána is csak akkor ha kitör valami irgalmatlan nagy balhé.

Mondjuk a  WW III.

De azért addig is jó lenne pár korrekt hír, mert ettől frankón behányok....

Egyszer azt ígértem elmesélem hogyan lett kéményem... Hát így 4 év távlatából már elég erőt érzek magamban hogy infarktus nélkül is el tudjam mondani ezt a kis nüanszot...

Szóval anno amikor nekiálltam megtervezni a fűtésem,átolvastam pár szakkönyvet megkérdeztem pár embert, és arra jutottam ez sem nehezebb szakma mint bármelyik másik,csak észnél kell lenni amikor az igények-költségek egyenleget felállítjuk. Első körben (mivel akkor még elhittem a vállalkozóknak hogy mennyibe is lenne összerakni a fűtésem) felrakattam a Kissasival egy cserépkályhát. szerzett egy bontottat,2kilóbol megvolt úgy hogy rakott bele egy házi gyártmányú vízteret is, plusz új ajtókat raktunk rá. Szóval szerintem jó áron volt. A kémény már egy másik történet...Az első kéményemet én csináltam, elmentem azt vettem 160as alu kéménycsövet 8 métert, az egész került vagy 20ruppóba,két évet gond nélkül kihúztam vele, de aztán "rendes" kéményt kellett csinálni,mert a kéményseprők ezt nem veszik át, mondván hogy ez szerintük nem jó...nemtom miért de mindegy,rohadjatok meg (gondoltam) azt elkezdtem kéményeket keresgélni a neten. pár hét alatt találtam valami Szerb gyártmányú csodát, a Leier-t kopizták le csak a felébe került. Szuper! Így is 160ruppóba fájt a 9méteres kéménynek csak az anyaga.

Na akkor keressünk valakit aki felrakja úgy hogy nem dől le, és még papírt is ad róla.

Először az öcsém ajánlott egy HVCS-t(hihetetlen vállalkozói csoda),a faszit felhívtam mondom neki hogy mivan,kémény kéne,mennyié rakja fel.Aszongya kb 60-70ruppó,szívtam a fogam,de ez van,jöjjön ki nézze meg. Kijött a faszi... Kicsit úgy éreztem magam mint Tom Hanks a pénznyelőben az asztalos látogatásakor...megáll a ház előtt egy tűzpiros Toyota Celica,kiszáll belőle egy faszi talpig tűzpiros Nike-ban... Jattolunk,viszem hátra az udvaron,megáll a tetthely előtt zsebrebaszott kézzel, azt aszongya: Jaaa,hát ez magasan van!Hát itt állást is köll építeni! Mondom neki hogy: mire számítottál jóbarát? A pincébe nem kell kémény wazze! Aszongya az plusz 50 ruppó. Mondom akkor te itt az életbe nem építesz kéményt bazzeg.... elzavartam a faszba...

Aszongya a Kissasi amikor elpanaszoltam neki a dolgot,hogy megadja a címét annak a faszinak aki a kéményseprőknél a legnagyobb csókos ,merthogy annak a fia aki átveszi a kéményeket a vállalkozóktól. Na,mondom ez sem lesz olcsó de mindegy jöhet! Felhívtam,mondom neki hogy mizu,9méter, állás, miegymás. Aszongya semmi gond 50ruppó mindennel együtt mer ma jófej hangulatban van.... Hát gondoltam nekem8 de tőlem ha egyszer megegyeztünk egy fillérrel sem kapsz többet kiscsávó.... kijött, megnézte, kapott egy huszas előleget,azt nem is láttam két hónapig...

 Kissé feszülten küldtem neki két hónappal később az sms-t (miután a telót már vagy 3hete nem vette fel...) hogy most vagy holnapra idevonszolja a ványadt seggét, vagy megkeresem és kibelezem.

Reggelre megérkezett egy teherautóra való alkoholista,és egy db kőmíves maestro!! Na,gondoltam magamban,lehet hogy ezzel kellett volna kezdeni a dolgot, ha húszezer helyett egy állcsúcson rúgást adok neki előlegbe akkor mostanra már rég készen lenne a kémény..... De sebaj,most majd felpörögnek a dolgok....Hát nem így lett... Én még ilyen töketlen bandát életembe nem láttam, először is eljöttek kéményt építeni szerszámok nélkül. Aszonták az a főnöknél van(ja, mer a kiscsávó nem mert jönni...) úgyhogy nekem kellett flexet,vödröt meg ilyeneket adni nekik. Az első napon gyakorlatilag csak az állást építették,a kéményhez hozzá sem nyúltak. Másnap nekiálltak négyen,miután elkérték a szerszámaimat,felhúzni a kéményt az általam már két éve elkészített kéményalapra. egészen jól haladtak az első másfél méterben, aztán leállás jött mert be kellett volna kötni a kéménycsövet a kályha kivezetésére, de a főnökcsávó akinél az ehhez kellő cucc volt még mindíg nem mert kijönni hozzám,úgyhogy megállt a meló. Mondom a fasziknak:gyerekek ha erre a manusra várunk sosem lesz kéményem, hagyjátok ki a lyukat a kivezetésnek aztán haladjunk tovább.

Jé tényleg....!

Bazmeg...ezt nem hiszem el...

Na szóval nem volt egy agytröszt egyik sem, ráadásul harmadnap már a társaság fele nem jött mert előző este bebasztak valahol azt beájultak valami bokorba,ezek meg hiába dörömböltek náluk úgy hogy még a harmadik szomszéd is felébredt,persze hogy nem nyitott ajtót senki...Aztán délben előkerültek kicsit szédelegve,kicsit rogyadozva de harcra készen..... Csak szólok azoknak akik gyengék matekbol hogy ekkor már harmadik napja dolgozott 4 ember azért az 50 ruppóért. 3,5méternél újabb gond adódott, csinálnom kellett(nekem!) egy villa szerű cuccot amivel a kéményt a ház falához fogattuk.Ja merthogy ugye faház lévén belülre nem csinálunk kéményt,csak kívülre, jó messze a faltol. Szóval gyártottam 3db pántot és innentől két méterenként beraktunk egyet. Azt már meg sem említem hogy nem annyira sikerült egyenesre a kémény, de végre valahára 4nap alatt eljutottunk a zárókőig. Ez a sapka a kéményen hogy ne tudja a víz szétmosni, illetve hogy a külső héj és a belső cső között egy hőzáró levegőréteg keletkezzen. Rárakták a balfaszok,de annyira azért nem sikerült eltalálni a dolgot,mert az első fagynál elvált az utolsó kő az alatta lévőtől és innentől kezdve csak a belső csövön ült a zárókő,aminek az a vicces következménye hogy télen a szélben mozog a kémény teteje,és beszaratja a varjakat akik ráülnének.... Akkor még ez nem látszott,úgyhogy idegileg kissé kimerülve de boldogan hívtam a kiscsávót,hogy jöjjön azt kösse rá a kályhára a csövet, meg adjon egy papírt,akkor kap tőlem még 30 ruppót,azt mehet isten hírével...

Még kb.3-4 hét kellett neki ehhez....

Kibaszott ideges voltam rá,mire végre kijött hogy befejezze a kéményt, megpróbált levenni még némi kp-re de nagyon csúnyán elküldtem a faszba.... két héttel később kijött a kéményseprők embere,akiről kiderült hogy a kiscsávó apjának utódja,mert az öreg nyugdíjba ment...gond nélkül átvette a kéményt, és az azóta eltelt 4 évben egyszer sem láttunk kéményseprőt....Egyszer sem bazmeg!!!!

Szóval a kéményem valamivel több mint 2kiló volt,a kályha a másik kettő,és ha nem számolom a fuvarköltségeket, a telefont,a pálinkát és a nyugtatókat akkor cca még egy ötvenes az egyebek.

Ehhez képest a padlófűtésem az elektromos falikazánnal együtt kijött 120 ruppóból....de ezt majd legközelebb...

Címkék: olcsó kémény költségek balfaszok

Útáljuk együtt a Viktort!

 2015.01.13. 14:37

Annyira gyűlölik a magyar "független" újságírók csórikámat,hogy még a szitává lőtt kollégáik sem elég indok hogy másról írjanak....  Persze, szerintem is egy fasz, hogy ilyeneket nyilatkozik,meg az sem normális aki ott van mellette és hagyja neki,meg az sem aki leadja a tv-ben. Ennyi. De hogy mindössze egyetlen nap szünetre volt elég 12 szitává lőtt újságíró... na ez nagyon kemény... És most mi lesz? Mi kellene ahhoz hogy értelmes dolgokat irkáljanak?

Tegyünk fel PL. egy kérdést: 

Emberek,gondoljuk végig: nem kell egyből hazatoloncolni minden menekültet,várjuk meg amíg kiderül hogy bűnöző vagy sem... azt ha télleg gyilkos akkor majd visszaküldjük...

De ez eszébe sem jutott senkinek...

Csak ez:Orbán szavain megdöbbent európa!!!!

Még egy fél év hasonló módszerekkel és borítélkolható a jobbik választási győzelme 2018ra... Persze simán lehet hogy a sok balibsi direkt játszik erre, mert akkor 4évig  úgy fröcskölhetnek mint hasmenéses zsiráf a rajtgépben.... És hogy közben megint tönkremegy magyarország....? Azt leszarják....

Mondom az asszonynak pár napja: Figyeld meg hogy amint jön a hír hogy bezárnak pár teszkó-t egyböl ráverik azt is a Viktorra.Merthogy hetekkel korábban megírták az értelmesebb újságok: Elbaszta a rajzot a Tesco vezetősége, 43 üzletet zárnak be csak Angliában, és még ki tudja mennyit a kontinensen...   Naja..nem kellett hozzá egy hét sem,és már nyomták is a hülyeséget "Mer a Viktor!,Meg a Kormány!" Persze azt sehol nem említették hogy ez a 13 üzlet amit nálunk bezárnak kizárólag azért épült fel hogy alábasszon a konkurenciának...persze hogy veszteséges bazzeg ha egyszer csak azért van hogy leverje az árakat a közelében lévő konkurens boltokban,a teccsó elég nagy cég ahhoz hogy simán benyelje ezt, a konkurencia meg becsődöl.... ennyi... Az meg hogy az anyaországban is vannak boltbezárások? Hát az valahogy elfelejtődött....

 

Címkék: Orbán Tesco

Néhány érdekességet szeretnék megosztani azokkal akik azt gondolták: A szabad sajtó létezik.

Valamint mindenkivel aki feltétel nélkül elhitte a "szabad" sajtó immár ötödik éve tartó fröcsögését,és az általuk nagytételben ránkömlesztett dezinformációk tömkelegét. 

És különösen ajánlom azoknak, akik szerint: Putyin elmebeteg (mármint hogy nincs semmiféle terve/koncepciója) és Orbán elbaszta a keleti nyitás politikáját.

 

 

 Putyin csapdája

Nyugaton Putyint hagyományosan azért szokták kárhoztatni, hogy a KGB-nél szolgált. Ezért ez egy kíméletlen, erkölcstelen, stb. ember. Putyint mindenfélével meg szokás vádolni. Ám soha, senki sem vádolta Putyint azzal, hogy nincs esze.Bármivel is vádolják azonban ezt az embert, az csak megvilágítja a gyors, analitikus gondolkodásra való, illetve azt a képességét, hogy egy szempillantás alatt képes legyen meghozni világos, megfontolt politikai és gazdasági természetű döntéseket.

A nyugati sajtó nemritkán egy olyan nagymesterhez hasonlítja Putyin eme képességeit, aki képes nyilvánosan is villámpartiban szimultánt játszani, egyszerre több sakktáblán. Ha megfigyeljük azokat a legutóbbi fejleményeket, amelyek az amerikai és a nyugati gazdasági életben mentek végbe, akkor elmondhatjuk: Putyin személyisége eme szegmensének értékelésekor a nyugati sajtónak abszolút igaza van.

Dacára a Fox News és a CNN stílusában előadott számtalan győzelmi jelentésnek, a Nyugat gazdasága, élén az amerikaival, mostanra Putyin csapdájába esett. És hogy miként lehetne szabadulni ebből a csapdából, azt Nyugaton senki sem látja: senki sem találja a kiutat. És minél inkább igyekszik a Nyugat kivergődni ebből a csapdából, helyzete annál inkább egyre reménytelenebbé válik.

De hát miben is áll a lényege annak a kétségkívül tragikus helyzetnek, amiben a Nyugat, az USA találta magát? És miért hallgat, hallgatnak erről, mint valami főbenjáró hadititokról, az egész nyugati sajtó, a vezető nyugati közgazdászok? Nos, hát, tegyünk egy kísérletet arra, hogy az éppen most végbemenő gazdasági események lényegére rájöjjünk – méghozzá úgy, hogy ennek során lehetőleg minél jobban elvonatkoztatjuk önmagunkat a morál, az erkölcsiség, a geopolitika tárgyalásának legapróbb összefüggéseitől is.

Nos, hát, miután a Nyugat, élén az Egyesült Államokkal tudatára ébredt ukrajnai kudarcának, azt a célt tűzték ki maguknak, hogy – az orosz költségvetés bevételi forrásai szempontjából is fontos exportbevételeinek, az orosz valuta- és aranytartalékok alapvető forrásának, a kőolaj, és következésképpen a földgáz árának a leszorításával – megsemmisítsék az orosz gazdaságot. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a Nyugat által elszenvedett ukrajnai kudarc valójában nem elsősorban katonai és politikai természetű. A kudarc valódi oka, hogy Putyin igazából nem volt hajlandó a Nyugat ukrajnai projektjét az orosz költségvetés terhére finanszírozni. Miáltal a Nyugatnak ez a projektje eleve életképtelenségre ítéltetett, a közvetlen jövőben és távlatilag is.

Legutóbb, még Reagan idején, a Nyugatnak a kőolajárak csökkentésére irányuló taktikája még sikeres volt, és a Szovjetunió felbomlásához vezetett. Ám a történelem nem ismétli önmagát. Ez alkalommal minden másképpen sül el a Nyugat számára. Az, amivel Putyin a Nyugatnak válaszolt, egyszerre emlékeztet a sakkra is, és a dzsúdóra is. Ez utóbbiban az ellenfélnek a támadásra felhasznált erejét ő, saját maga ellen fordítják – miközben a védekező fél csupán minimálisan vesztegeti saját erejét, eszközeit. Putyin tényleges politikája a külvilág számára nem nyilvános. Ezért Putyin tényleges politikája nem a hatást, hanem a hatékonyságot tűzi ki célul.

Csak nagyon kevesen vannak azok, akik értik, hogy Putyin e pillanatban voltaképpen mit is művel. És gyakorlatilag nincs olyan, aki tisztában lenne azzal, hogy a továbbiakban mit is fog csinálni.Bármennyire is furcsának tűnjék is ez most, Putyin – és csakis természetes aranyért – orosz kőolajat és földgázt ad el.

Putyin, persze, ezt nem kürtöli világgá, mint valami tolakodó reklámot. És, természetesen – közbülső fizetési eszközként – továbbra is elfogadja a dollárt. Ám az olaj és a gáz eladásából befolyó dollárokat azonmód átváltja természetes aranyra!

Ahhoz, hogy ezt megértsük, elegendő megtekintetni, hogy Oroszország arany- és valutatartalékában milyen ütemben nő az arany mennyisége – illetve ezt összevetni azzal, hogy ugyanabban az időszakban milyen mennyiségben nőttek az olaj és gáz eladásából származó orosz valutabevételek. (A felső grafikon a sanghaji tőzsdén be-, illetve visszaváltott arany mennyisége látható, míg az alsó grafikon a hetenkénti visszaváltásokat mutatja, – mindkettő tonnákban, illetve 2009 és 2014 között.)

putyin 2

Mi több, az év harmadik negyedében Oroszország természetes arany vásárlásai példátlanul magas, rekord szinteket értek el. Ez év harmadik negyedében Oroszország, hihetetlen mennyiségben vásárolt aranyat, összesen 55 tonnát. Ez több mint amit – a hivatalos adatok szerint – a világ összes többi országának központi bankjai, együttvéve, vásároltak! (A 6. ábra mutatja, hogy melyik ország mennyi aranyat vásárolt: a név szerint felsoroltakon kívül az összes többi központi bank – egyenként kevesebb, mint egy tonnával – együttvéve 3 tonna aranyat vett.)

putyin 3

Összességében véve, a világ összes országának központi bankjai 2014 harmadik negyedében 93 tonna drágafémet vásároltak. Összességében ez volt egy huzamban a 15. olyan negyedév, amikor központi bankok tisztán aranyat vásároltak. A világ központi bankjai által összesen megvásárolt 93 tonna aranyból Oroszország részesedése, a maga 55 tonnájával, egészen elképesztő.

Nem is olyan régen brit tudósok ugyanarra a bizonyos következtetésre jutottak, ami pár éve az Egyesült Államok Geológiai Szolgálatának szakvéleményében vált ismertté. Mégpedig: Európa nem tud meglenni az Oroszország felől érkező energiahordozók nélkül. Ami angolról a világ bármely más nyelvére lefordítva azt jelenti: „A világ nem lesz képes a túlélésre, ha az energiahordozók világméretű egyenlegéből kihagyjuk az Oroszországból érkező kőolaj- és földgázszállítmányokat.”

Így az olajdollár hegemóniájára épülő nyugati világ egyszeriben katasztrofális helyzetben találta magát. Amelyben a Nyugat nem tud meglenni az orosz kőolaj és földgáz nélkül – ám Oroszország mostantól csak természetes aranyért cserében lesz hajlandó eladni olaját és földgázát. Putyin mostani játszmájának pikantériája abban rejlik, hogy az a mechanizmus, amelynek keretében Oroszország csak aranyért adja energiahordozóit, immár attól függetlenül működik: kész-e a Nyugat arra, hogy az önmaga által mesterségesen leszállított árú arannyal fizessen az olajért és a gázért, vagy sem.

Oroszország ugyanis – folyamatos dollárbevételekkel rendelkezvén az eladott kőolaj és földgáz után – bármikor vásárolhat e dollárokért aranyat. Méghozzá a mostani, pont a Nyugat által minden, szabályos és szabálytalan módon leszorított árakon.

Azaz olyan aranyárakon, amelyeket az FRS és az ESF a töredékére szorított le, szemben az olajdollárnak a piaci manipulációk révén mesterségesen felfújt vásárlóértékével. Egy érdekes tény: az Egyesült Államokban mára a törvény erejével bír az, hogy az amerikai kormány egy különleges részlege, az ESF (Exchange Stabilization Fund) – a dollár árfolyamának stabilizálása céljából – lenyomja az arany árát.

A pénzügyi világban axiómának számít az a tétel, hogy az arany: az antidollár.– 1971-ben Richard Nixon amerikai elnök becsukta az „aranyablakot”: megszüntette a dollár szabad átválthatóságát az aranyra – noha azt az Egyesült Államok korábban, 1944-ben, Bretton Woodsban ezt garantálta.

– 2014-ben Vlagyimir Putyin orosz elnök kinyitotta ezt az „aranyablakot” – fittyet hányva arra, hogy mit gondolnak és mondanak erről Washingtonban.

Pedig a Nyugat éppen most áldoz óriási erőket és eszközöket arra, hogy lenyomja az arany és az olaj árát. Hogy ilyenformán, egyrészt, a dollár javára torzítsa el a mostani gazdasági realitásokat. Másrészt pedig megsemmisítse annak az Oroszországnak a gazdaságát, amely nem hajlandó a Nyugat engedelmes vazallusának a szerepére.

A helyzet most, momentán, az, hogy az olyan csereeszközök, mint az arany és a kőolaj, a dollárhoz képest aránylag gyengévé és alulértékeltté váltak. Ami a Nyugat kolosszális gazdasági erőfeszítéseinek a következménye.

Putyin pedig, mindeközben, a Nyugat erőfeszítéseivel mesterségesen erőssé tett dollárokért adja el az orosz energiahordozókat. Melyekért azonmód aranyat vásárol fel – mely éppen a Nyugat igyekezetének következtében, most mesterségesen leértékelt.Putyin játszmájában van még egy érdekes momentum: az orosz urán. Melynek köszönhetően ég ma az Egyesült Államok minden hatodik villanykörtéje. Mely uránt Oroszország ma szintén dollárért ad el az Egyesült Államoknak.

Ily módon a Nyugat azzal a dollárral fizet Oroszországnak a kőolajért, a földgázért és az uránért, mely dollár vásárlóértéke, magának a Nyugatnak az igyekezete következtében, mesterségesen magas, a kőolajhoz és a földgázhoz viszonyítva. Ám Putyin csak arra használja ezeket a dollárokat, hogy értük kivonja Nyugatról annak természetes aranyát, amelynek dollárban kifejezett árát éppen a Nyugat szorította le mesterségesen.

Putyinnak ez az igazán ragyogó gazdasági kombinációja olyan helyzetbe hozza a Nyugatot, az USA-val az élen, mint azé a kígyóé, amely dühödten és eltökélten harapdálja saját farkát.

A Nyugat számára felállított gazdasági aranycsapda elgondolása, valószínűleg, eredetileg nem Putyintól származott. Az elgondolás alighanem inkább Putyin gazdaságpolitikai tanácsadójáé, Glazjev akadémikusé. Különben miként lenne az lehetséges, hogy Glazjev állami hivatalnokot – akinek feltételezhetően nincs köze az üzlethez –, sok más orosz üzletemberrel együtt, Washington személy szerint felvétette a nyugati szankciós listákra? A közgazdász akadémikus Glazjev elgondolását Putyin ragyogóan megvalósította – miután előzőleg bebiztosította a maga számára kínai kollégája, Hszi Csin-pin teljes támogatását.

Ezzel összefüggésben különösen érdekes lehet az Orosz Központi Bank első elnökhelyettesének, Kszenyija Judajevának a novemberi nyilatkozata. Aki azt hangsúlyozta, hogy a Központi Bank, szükség esetén, az import kifizetésére bedobhatja aranytartalékait. Nyilvánvaló, hogy a nyugati világ által elfogadott szankciók idején, ez a nyilatkozat a BRICS országainak, mindenekelőtt pedig Kínának szólt. Az, hogy Oroszország az árukért kész nyugati arannyal fizetni – mint kiderült – Kínának nagyon is jól jött.

Kína nemrégiben bejelentette, hogy nem növeli tovább dollárban kifejezett arany- és valutatartalékait (AVT). Ha figyelembe vesszük, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatokban az előbbi deficitje állandóan növekszik (a jelenlegi egyensúly immár 5 az 1-hez, Kína javára), akkor ez a nyilatkozat, pénzügyi nyelvről lefordítva azt jelenti: „Kína a továbbiakban áruiért nem fogad el dollárt”. A világsajtó jobbnak látta nem észrevenni a legújabb kor pénzügyi történelmének ezt a kolosszális eseményét. És itt a kérdés még csak nem is az, hogy Kína, szó szerint, nem lesz hajlandó dollárért adni áruit. Kína természetesen ez után is el fogja fogadni a dollárt – ám csupán mint az áruiért járó közbülső fizetőeszközt. Ám Kína, miután megkapta a dollárt, nyomban meg is fog tőle szabadulni, és arany- és valutatartalékainak struktúrájában a dollárt valami mással fogja fölváltani. Különben nem lenne semmi értelme annak, amit a kínai pénzügyi hatóságok bejelentettek: „A továbbiakban Kína nem fogja tovább növelni dollárban kifejezett arany- és valutatartalékait”. Vagyis Kína a különböző országokkal folytatott kereskedelméből befolyó dollárjaiért többé nem fog amerikai állami kincstárjegyeket (treasuries) vásárolni. Ahogy azt korábban állandóan tette.Vagyis Kína a jövőben valami másra fogja cserélni azokat a dollárokat, amelyek a továbbiakban nem csupán az Egyesült Államokkal, de általában bármely más országgal való kereskedelméből befolynak – hogy „ne növelje tovább dollárban kifejezett arany- és valutatartalékait”. És itt jön a legérdekesebb kérdés: mi lesz az, amivel Kína fel fogja váltani a kereskedelemből befolyó dollárjait? Milyen valutára – illetve milyen csereeszközre? A mostani kínai pénzügyi politika elemzése arra enged következtetni, hogy – a kereskedelemből befolyó dollárjait, vagy legalábbis azok jelentős részét – Kína szép csendben aranyra fogja átváltani, ahogy azt már, de facto, teszi is.

Ebből a szempontból az orosz-kínai kapcsolatok pasziánsz kártyajátéka nagyon szerencsésen alakul mind Moszkva, mind pedig Peking számára. Oroszország közvetlenül aranyért, annak folyó árán vásárol árukat Kínától. Kína pedig az aranyért, megint csak annak folyó árán, orosz energiahordozókat vesz. Ebben az orosz-kínai idillben mindennek van helye: a kínai áruknak is, az orosz energiahordozóknak is, és az aranynak, mint kölcsönös elszámolási egységnek is. Ebben az idillben csupán egy kéredzkedő számára nincs hely: a dollárnak. És ebben nincs semmi különös. Minthogy a dollár se nem kínai áru, se pedig nem orosz energiahordozó. A dollár csupán egy közbülső pénzügyi elszámolási eszköz – egy fölösleges közvetítő. Márpedig két önálló üzleti partner együttműködéséből a fölösleges közvetítőket, előbb-utóbb, ki szokták iktatni.

Itt mindjárt külön meg kell jegyezni: a természetes arany világpiaca eltörpül a tényleges olajszállítások világpiacához képest. A természetes arany világpiaca ráadásul még inkább mikroszkopikus, ha összevetjük a kőolaj, a földgáz, az urán – a különböző áruk – tényleges szállításainak világpiacával.

Az arany megnevezésekor a hangsúly azért van a „természetes” szón, mivel természetes (és nem papíron lévő) energiahordozóiért cserében Oroszország aranyat von el a Nyugattól. Mégpedig az energiahordozók kézzel fogható, és nem papíron megvalósuló leszállításáért cserében. Ugyanígy jár el Kína is, amikor – a jelenlegi, mesterségesen, többszörösével leszállított árú, ám valóban létező aranyat – elvonja a Nyugattól. Ellenértékeként annak, hogy kézzel fogható áruit ténylegesen leszállítja.

Nem váltak be a Nyugat azon reményei sem, hogy Oroszország és Kína – az általuk leszállított energiahordozókért, árukért cserében – elfogad majd mindenféle pénzérméket, illetve „papír aranyat”. Oroszországot és Kínát ugyanis, végső fizetőeszközként csupán az arany – az pedig csak mint kézzel is tapintható fém – érdekli.

Közbevetőleg: A papír alapú arany forgalma – csupán, mint az arany határidős szállítására adott kötelezvény (futures) – havonta mintegy 360 milliárd dollárt ér el a piacokon. Ezzel szemben havonta csak mintegy 280 millió dollár értékben valósul meg arany tényleges szállítása. Ami a kereskedések során ezer az egyhez arányt teremt a papír alapú, illetve a természetes arany között.

Amikor Putyin beveti azt a mechanizmust, hogy a piacról ténylegesen kivonja a Nyugat által mesterségesen leértékelt egyik csereeszközt (az aranyat), cserében egy, a Nyugat által mesterségesen felértékelt, másik csereeszközért (a dollárért) – ezzel elindította azt a visszaszámlálást, amellyel véget ér az olajdollárnak a világszerte élvezett hegemóniája. Ezzel Putyin bevitte a Nyugatot abba a zsákutcába, amelyből hiányzik bármiféle pozitív gazdasági perspektíva. Mostantól a Nyugat fordíthat bármekkora erőfeszítéseket, bármekkora eszközöket arra, hogy mesterségesen növelje a dollár vásárlóerejét, csökkentse az olaj árát, és mesterségesen leszorítsa az arany vásárlóerejét. A gondot az fogja okozni a Nyugat számára, hogy a rendelkezésére álló természetes arany készletei végesek. Ezért minél inkább fog törekedni a Nyugat arra, hogy a dollárhoz viszonyítva elértéktelenítse a kőolajat és az aranyat, annál gyorsabb ütemben fognak apadni az egyre olcsóbb aranyból rendelkezésére álló, ám távolról sem végtelen tartalékai. E Putyin által mesterien megjátszott gazdasági kombináció során a természetes arany a Nyugat tartalékaiból gyors ütemben áramlik majd át Oroszországba, Kínába, Brazíliába, Kazahsztánba3 és Indiába – a BRICS országokba. Ha természetes aranyból való készletei továbbra is ilyen ütemben csökkennek majd, a Nyugat által megteremtett, az olajdollárra épülő világrend összeomlása előtt a Nyugat már nem fog tudni tenni semmit Putyin Oroszországával szemben. Azt a helyzetet, amibe Putyin az Egyesült Államok által vezetett Nyugatot hozta, egy sakkjátszmában úgy hívják: a felek egyike időhiányba („Zeitnot”) került.

A nyugati világ még soha nem látott olyan gazdasági eseményeket, jelenségeket, mint amilyenek a szemünk láttára mennek végbe. A Szovjetunió – amikor estek az olajárak – sietve eladta aranyát. Oroszország, ezzel szemben – megint csak az olajár esésének közepette – az aranyat sietve vásárolja. Így Oroszország immár közvetlenül aláásta az olajdolláron alapuló világuralom amerikai modelljét.

Az olajdollárra épülő világmodell arra alapszik, hogy az USA nemzeti valutája domináns szerephez jutott a világ valutáris rendszerében. Ami lehetővé teszi, hogy a Nyugat országai – élükön az Egyesült Államokkal – más országok és népek munkájából, anyagi tartalékaiból éljenek. A dollárnak a világ valutáris rendszerében játszott szerepe abban áll, hogy ez a valuta a kereskedelmi ügyletek lezárulásának, végső fizetőeszköze. Ez azt jelenti, hogy az amerikai dollár, a világ valutáris rendszerében, a felhalmozás olyan végső csereeszköze, melyet nincs értelme más csereeszközökre átváltani. Ám az, amit a BRICS országai – élükön Oroszországgal és Kínával – most csinálnak, az gyakorlatilag megváltoztatja a dollár szerepét és státuszát a világ valutáris rendszerében. Moszkva és Peking együttes akcióinak eredményeként az Egyesült Államok nemzeti valutája, végső csere- és felhalmozási eszközből csak afféle közbülső csereeszközzé változik. Amelynek csupán az a rendeltetése, hogy ezt a közbülső csereeszközt átváltsák egy másik és valóban végleges csereeszközzé: arannyá. Így a dollár gyakorlatilag elveszíti szerepét, mint a csere- és felhalmozás végső eszköze – átadva eme mindkét szerepét egy másik, általánosan elismert, nemzetiségtől és politikától független monetáris eszköznek: az aranynak.

A Nyugatnak hagyományosan két módszere volt arra, hogy elhárítsa az olajdollárra épülő világmodell hegemóniáját, és a Nyugat ebből eredő aránytalanul széleskörű előjogait fenyegető veszélyeket.

Az egyik ilyen eszközt jelentették a színes forradalmak. A másik ilyen eszköz – amit a Nyugat rendszerint akkor vet be, amikor az első eszköz nem válik be –: a katonai agressziók, a bombázások.

Oroszország esetében azonban a Nyugat számára a kettő közül egyik sem alkalmazható: vagy azért, mert lehetetlen, vagy azért, mert elfogadhatatlan.

Mégpedig azért, mert, először is: az orosz lakosság – ellentétben sok más ország lakosságával – semmiképpen sem hajlandó szabadságát, gyermekei jövőjét felcserélni az akár már most rögtön is megkapható nyugati kolbászra.4 Ez már azokból a nyugati közvélemény-kutatásokból is nyilvánvalóvá válik, amelyekben Putyin népszerűsége rekordmagasságokban található. Például az a személyes barátság, ami Washington favoritját, Navalnijt5 fűzi McCain szenátorhoz, igen csak nem tett jót sem neki, sem Washingtonnak. Azt követően, hogy erről értesült a sajtóból, az orosz lakosság 98 %-a immár semmi másnak nem tekinti Navalnijt, mint Washington vazallusának, az orosz nemzeti érdekek elárulójának. Ezért azok a nyugati szakértők, akik a valóság talaján állnak, még csak álmodni sem mernek bármiféle színes forradalomról Oroszországban. Ami a második, a Nyugat számára hagyományos módszert, a közvetlen katonai agressziót illeti: Oroszország se nem Jugoszlávia, se nem Irak, se nem Líbia. Bármilyen Oroszország ellen, orosz területen indítandó, nem nukleáris hadművelet esetén a Nyugatot, élén az Egyesült Államokkal, megsemmisítő vereség várja. És a Pentagon tábornokai – akik ténylegesen az irányítói a NATO erőinek – ezzel nagyon is tisztában vannak. Ugyanígy nincs esélye egy Oroszország elleni nukleáris háborúnak sem, beleértve az un. „megelőző és lefegyverző nukleáris csapás” koncepcióját is. A NATO-nak egyszerűen nem rendelkezik egy olyan csapásmérés technikai lehetőségével, ami által teljesen hatástalanítani lehetne Oroszország nukleáris potenciálját, e potenciál számtalan megnyilvánulásával egyetemben. Ebben az esetben elkerülhetetlen lenne egy tömeges, megtorló válaszcsapás az ellenségre, annak területére. És egy ilyen válaszcsapás kumulált ereje éppen elegendő lenne ahhoz, hogy a túlélők utóbb már irigyeljék a holtakat. Vagyis egy nukleáris tűzpárbaj eleve nem jelenthetne megoldást az olajdollárra épülő világrend érlelődő összeomlásának problémájára. Jobb esetben ez jelentené e világrend történetében a zárófejezetet, az utolsó állomást. Rosszabb esetben ez elvezetne a nukleáris télhez, minden élőlény kipusztulásához – kivéve talán a baktériumoknak azokat a mutánsait, amelyek a sugárzás hatására keletkeznének.

A vezető nyugati gazdasági réteg látja a végbemenő jelenségeket, tisztában is van azok lényegével.

A vezető nyugati közgazdászok, kétség kívül, tisztában vannak azzal, hogy a nyugati világ – beleesve Putyin gazdasági aranycsapdájába – milyen mélységesen tragikus és kilátástalan helyzetbe került. Hiszen a Bretton Woods-i megállapodások létrejötte óta mindenki jól tudja azt az alapvető szabályt: „Akinek több az aranya, az állapítja meg a játékszabályokat”. Ám Nyugaton erről mindenki hallgat. Mégpedig azért hallgatnak, mert senki sem tudja, hogyan lehetne most már ebből a helyzetből kikeveredni.

És, éppen ezért, ha valaki elkezdené elmagyarázni a nyugati közvéleménynek a végbemenő gazdasági katasztrófa minden részletét, akkor ez a bizonyos közvélemény az olajdollárra épülő világrend hívei számára legszörnyűbb kérdéseket kezdi majd föltenni. Amelyek így hangzanak majd:

– Meddig lesz képes a Nyugat természetes aranyért olajat venni Oroszországtól?

– És mi lesz az olajdollárral az után, hogy a Nyugatnak elfogy majd a természetes aranya – amivel kifizethetnék az orosz kőolajat, földgázt és uránt, továbbá a kínai árucikkeket?

Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre ma Nyugaton nem tudja a választ senki.Hát, uraim, ezt hívják sakk-mattnak. A játéknak vége.

 

a szerző – DMITRIJ KALINYICSENKO.

Forrás: http://transform.hu/

Címkék: kína amerika háború gáz olaj dollár arany Orbán Putyin

Bakker....

 2014.11.04. 16:10

george-w-bush-looking-puzzled_1415113614.jpg_640x400

Bakker... mi a faszom ez...???

Címkék: bush rubik